klauzula informacyjna 

W dniu 30 listopada 2023 grupa 30 uczniów Technikum kształcących się na kierunku technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej do firmy SAMASZ w Zabłudowie.
Samasz jest producentem maszyn zielonkowych, maszyn komunalnych oraz techniki zimowej.
Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu “ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach realizowanego projektu “ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów” 30 uczniów Technikum wyjechało na wycieczkę edukacyjną do Pronaru w Siemiatyczach.
Firma liczy ponad 3000 pracowników oraz posiada 9 nowoczesnych fabryk, w których każdego miesiąca przetwarzane jest ponad 10 000 ton stali. Pronar jest niekwestionowanym liderem w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa, branży komunalnej, recyklingowej czy transportowej z ponad 50% udziałem w rynku krajowym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu  firma jest także producentem elementów pneumatyki i hydrauliki siłowej, osi oraz układów zawieszenia do przyczep, profili burtowych, elementów z tworzyw sztucznych, które stosuje nie tylko w swoich maszynach, ale także w urządzeniach pozostałych, światowych producentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 4 maja 2023r. pierwsza grupa uczniów Technikum rozpoczęła realizuję kursu Prawo jazdy kat. B, w ramach projektu “ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów”. 
W ramach kursu uczestnicy realizują 30 godz. zajęć teoretycznych oraz naukę jazdy samochodem. Po zweryfikowaniu umiejętności uczestnicy przestąpią do egzaminów zewnętrznych w WORD.
 Szkolenie jest realizowane przez OSK ZSCKR w Janowie.

 


W dniach 09-10 czerwca 2023 grupa 10 uczniów uczących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyła w kursie Kuchnia wegetariańska.
Kurs przygotował uczniów zarówno od strony teoretycznej i praktycznej do wykonania dań wegetariańskich. 
Kurs zrealizowano w ramach projektu “ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów” współfinansowanego przez UE ze środków EFS oraz środków budżetu państwa.

 

 


W dniach 04-05 maja 2023 grupa 10 uczniów uczących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, uczestniczyła w kursie “Desery talerzowe”.
Kurs przygotował uczniów zarówno od strony teoretycznej i praktycznej do wykonania wspaniałych deserów. 
Kurs zrealizowano w ramach projektu “ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów”, współfinansowanego przez UE ze środków EFS oraz środków budżetu państwa.

Efekty pracy uczniów na Kursie sushi, który odbył się 21-22.04.2023 w ZSCKR w Janowie.
Kurs zrealizowano  w ramach  projektu “ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów” Nr RPPD.03.03.01-20-0250/19 Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podlaskiego na lata  2014-2020.

W dniach 15-17.03.2023 grupa 30 uczniów z klas I – IV Technikum w zawodach technik rolnik oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, wraz z opiekunami uczestniczyła w Targach Techniki Rolniczej i Leśnej “Agrotech 2023” w Kielcach.

Uczniowie zapoznali się z  ofertami przedsiębiorstw z  11 krajów, w tym z Austrii, Czech, USA, czy Włoch. Na ostatnich targach obecni byli m. in. Case IH, Steyr, John Deere, New Holland, Massey Ferguson, Deutz – Fahr, Zetor, czy McCormick, Fendt, Farmtrack, Kuhn. Była też silna reprezentacja Polski, w tym Kabat, SaMASZ, Stomil Sanok, Horpol, Lisicki i wiele innych.

Oprócz uczestnictwa w Targach uczniowie zwiedzili Rezerwat Przyrody “Kadzielnia”,Starówkę w Kielcach, zamek w Chęcinach.

 

Wyjazd zorganizowany w ramach projektu „ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów”RPPD.03.03.01-20-0250/19 w ramach Poddziałania 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


ogłoszenie o dodatkowym naborze


W dniach 30.01.2023 – 03.02.2023 dla 10 uczniów Technikum został zorganizowany kurs operatora pilarki mechanicznej. W ramach kursu uczniowie poznali budowę pilarki, obsługę i technicznie użytkowanie. 
Kurs zakończył się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. Po zdanym egzaminie  kursanci otrzymali świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew wszystkich typów.
Kurs odbył się w ramach projektu “ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów” z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

W dniach 23.01-26.01.2023 odbył się kurs operatora prasy wysokiego zgniotu w wymiarze 32 godzin dla 10 uczniów Technikum. W ramach kursu uczniowie zapoznali się z budową i zasadami działania prasy wysokiego zgniotu oraz obsługą i techniką prasy. Po egzaminie wewnętrznym wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Kurs odbył się w ramach projektu “ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów” z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

 


W ramach realizowanego projektu grupa 6 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie wzięła udział w Kursie kombajnisty organizowanym w Zespole Szkół  CKR w Janowie.
Kurs składał się z zajęć teoretycznych, praktycznych oraz nauki jazdy kombajnem.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego  zdawanego przed komisją egzaminacyjną uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu Kursu kombajnisty.

Głównym celem kursu było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności związane z pracą na kombajnie zbożowym.

Projekt jest realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

 


Kurs “Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”

W ramach realizowanego projektu „ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów” 10 uczniów Technikum kształcących się na kierunku technik mechanizacji rolnictwa uczestniczyło w szkoleniu podstawowym z zakresu Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Kurs został zrealizowany przez nauczycieli ZSCKR w Janowie  w dniach 09-10.12.2022r.

Zgodnie z program szkolenia uczniowie nabyli wiedzę  z zakresu przepisów prawnych, charakterystyki i stosowania środków ochrony roślin, integrowanej ochrony roślin, technik wykonywania zabiegów w ochronie roślin, zapobiegania negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 


W dniach 30.11 – 03.12.2022 odbywa się Kurs barmański dla 8 uczniów Technikum kształcących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.

Kurs realizowany jest w ramach projektu “ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów”. W ramach 26 godzinnego kursu uczniowie zapoznają się m.in. z tematyką zawodu barmana, rodzajem alkoholi, sprzętem barmańskim, wykorzystywanym szkłem oraz nabędą umiejętność sporządzania drinków i koktajli.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie


Lista rankingowa stypendium


Staże zawodowe na wakacjach!

 

W ramach realizowanego projektu  „ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów” RPPD.03.03.01-20-0250/19 10 uczniów Technikum  w lipcu 2022r. będzie realizować miesięczne staże zawodowe u pracodawców.

W trakcie stażu uczeń będzie realizować treści nauczania i nabywać umiejętności wynikające z programu nauczania zawodu lub treści spoza programu nauczania, które zwiększą jego szanse na późniejsze zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.

Uczestnicząc w stażach u pracodawców uczniowie otrzymają stypendium stażowe a także uzyskają doświadczenie i nabędą umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w rzeczywistych warunkach pracy.


W dniach 27.06-01.07.2022 w ramach projektu “ZSCKR  w Janowie kuźnią specjalistów” grupa 6 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie wzięła udział w Kursie inseminacji bydła. 40 godzinny program kursu obejmował szereg zajęć teoretycznych oraz praktycznych przeprowadzonych w formie wykładów wprowadzających w zagadnienia z zakresu inseminacji bydła.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego  zdawanego przed komisją egzaminacyjną uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Projekt jest realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

 


W ramach realizowanego projektu grupa 6 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie wzięła udział w kursie Operator sieczkarni polowych i innych maszyn do zbioru zielonek organizowanym w Zespole Szkół  CKR w Janowie.

Kurs składał się z zajęć teoretycznych, praktycznych oraz nauki jazdy sieczkarnią polową.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego  zdawanego przed komisją egzaminacyjną uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu Kursu Operator sieczkarni polowych i innych maszyn do zbioru zielonek.

Głównym celem kursu było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności związane z pracą na sieczkarniach polowych.

Projekt jest realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

 


W ramach projektu „ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów”  wciąż doposażamy pracownię weterynaryjną w najnowocześniejszy sprzęt weterynaryjny. Są to min. aparat USG, autoklaw-sterylizator, weterynaryjny analizator hematologiczny, analizator biochemiczny, czytnik pasków moczu, mikroskopy, trichinoskopy, wirówka, lampa zabiegowa.

Dzięki nowoczesnemu doposażeniu pracowni uczniowie w trakcie nauki zdobędą umiejętności posługiwania się sprzętem specjalistycznym przeznaczonym do diagnozowania chorób oraz sprzętem analitycznym do określania rodzaju patogenów.

 

 


Realizacja projektu ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów

W ramach projektu „ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów”  realizowanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nr RPO.03.03.01-20-0250/19, w roku szkolnym 2021/2022 została doposażona pracownia komputerowa, zakupiono nowy ciągnik rolniczy, doposażono pracownię weterynaryjną oraz pracownię technologii żywienia.

Dzięki doposażeniu pracowni kształcenia zawodowego będzie możliwe  prowadzenie zajęć szkolnych na wysokim poziomie, zgodnie ze standardem określonym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


W ramach realizowanego projektu „ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów” z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nr RPO.03.03.01-20-0250/19 uczniowie naszej szkoły uczestniczą w  kursach: kelnerski, operator CNC, operator koparko-ładowarki oraz operator wózków jezdniowych.
Specjalistyczne kursy dają możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności i uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


W ramach realizowanego projektu „ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nr RPO.03.03.01-20-0250/19 został zakupiony ciągnik rolniczy marki Solis S50, który będzie służyć do realizacji praktycznej nauki zawodu na kierunku technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt “ZSCKR w Janowie Kuźnią Specjalistów”


Staże zawodowe na wakacjach!

 

W ramach realizowanego projektu  „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” RPPD.03.03.01-20-0169/18 uczniowie naszej szkoły kształcący się na kierunku mechanizacja rolnictwa i agrotroniki realizują miesięczne staże zawodowe u pracodawców.

W trakcie stażu uczeń może realizować treści nauczania i nabywać umiejętności wynikające z programu nauczania zawodu lub treści spoza programu nauczania, które zwiększą jego szanse na późniejsze zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.

Uczestnicząc w stażach u pracodawców uczniowie otrzymają stypendium stażowe a także uzyskają doświadczenie i nabędą umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w rzeczywistych warunkach pracy.


Kurs Operator samojezdnych sieczkarni polowych i maszyn do zbioru zielonek

W ramach realizowanego projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” nr: RPO.03.03.01-20-0169/18-00 druga  grupa 5 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie uczestniczyła w kursie Operator sieczkarni polowych i maszyn do zbioru zielonek zorganizowanym w Zespole Szkół  CKR w Janowie.

Głównym celem kursu było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności związane z pracą na sieczkarniach polowych.

Kurs składał się z zajęć teoretycznych, praktycznych oraz nauki jazdy sieczkarnią polową.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego  zdawanego przed komisją egzaminacyjną uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu Kursu Operator sieczkarni polowych i maszyn do zbioru zielonek.

Projekt jest realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.


LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


Kurs Operator kombajnów zbożowych

W ramach realizowanego projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” nr: RPO.03.03.01-20-0169/18-00 w dniach  16.03.2021 – 08.05.2021 kolejna  grupa 5 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie uczestniczyła w kursie Operator kombajnów zbożowych zorganizowanym w Zespole Szkół  CKR w Janowie.

Kurs składał się z części teoretycznej i praktycznej oraz nauki jazdy kombajnem.

Głównym celem kursu było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności związane z pracą na kombajnach zbożowych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego  zdawanego przed komisją egzaminacyjną uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu Kursu.

Projekt jest realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.


W ramach projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,  1 nauczyciel Technikum ukończył 40 – godzinne Szkolenie w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Organizatorem szkolenia była firma BBtechnika z siedzibą w Dzierzążenku.

Po zdanym egzaminie otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uzyskane kwalifikacje. Zaświadczenie uprawnia do prowadzenia badań technicznych opryskiwaczy polowych, sadowniczych, szklarniowych, montowanych na pojazdach kolejowych, zaprawiarek itp.

 


W dniach   01.02.2021-08.02.2021  kolejna grupa 7 uczniów Technikum kształcących się na kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wzięła udział w Kursie operatorów obrabiarek skrawających CNC” realizowanym w ramach projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”.

W ramach 40 godzinnego kursu uczestnicy nabyli wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne na stanowisku operator obrabiarek CNC, poznali zasady uruchomienia programów obróbczych na obrabiarkach CNC.

Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zdjęcia: Patryk Motylewski

 


Kurs na wózki widłowe

 

W ramach realizowanego w latach 2019-2021 projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej grupa 10 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa zrealizowała 67 godzinny Kurs na wózki widłowe.

Kurs trwał od  16.02.2021 do 03.03.2021  i składał się z części teoretycznej i 15 godzinnej praktyki. Wszyscy uczniowie zdali egzamin wewnętrzny i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikaty z UDT potwierdzające nabyte kwalifikacje.

Uprawnienia na wózki widłowe to poszerzenie kwalifikacji zawodowych, które pozwoli zdobyć ciekawą pracę.


Kurs inseminacji

 

 

 


W dniach 30.01.-13.02.2021 kolejna grupa 10 uczniów Technikum kształcących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych wzięła udział w Kursie barmańskim realizowanym w ramach projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”.

W ramach 30 godzinnego kursu uczniowie zapoznali się  m.in. z tematyką zawodu barmana, sprzętem barmańskim, wykorzystywanym szkłem oraz nabyli umiejętność sporządzania drinków i koktajli.

Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Kurs “Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”

W ramach realizowanego projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” 10 uczniów Technikum kształcących się na kierunku technik mechanizacji rolnictwa uczestniczyło w szkoleniu podstawowym z zakresu Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.Kurs odbył się w dniach 26-27.01.2021.

Zgodnie z program szkolenia uczniowie nabyli wiedzę  z zakresu przepisów prawnych, charakterystyki i stosowania środków ochrony roślin, integrowanej ochrony roślin, technik wykonywania zabiegów w ochronie roślin, zapobiegania negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawnia użytkowników profesjonalnych do wykonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


10 listopada 2020r. kolejna grupa 6 uzdolnionych uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie otrzymała  stypendium  w ramach projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej młodzieży, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.W gronie najzdolniejszych uczniów znaleźlisię uczniowie, którzy nie tylko uzyskali wysokie wyniki w nauce w poprzednim roku szkolnym, ale także wyróżnili się swoją postawą w szkole i poza nią, brali udział w różnych konkursach.

Wysokość pomocy stypendialnej wynosi 1000 złotych miesięcznie i została przyznana na okres 10 miesięcy roku szkolnego 2020/2021.

Stypendia są formą pomocy dla uzdolnionych uczniów i wspierania ich zainteresowań oraz pobudzania aktywności edukacyjnej. W dłuższej perspektywie będzie to miało wpływ na rozwój kompetencji kluczowych młodych osób, niezbędnych na rynku pracy. Rozwój osobistych kompetencji będzie procentował późniejszą aktywnością stypendystów na rynku pracy.


NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU NA ROK SZKOLNY 2020

Lista rezerwowa uczniów do udziału w projekcie 2020

lista uczniów zakwalifikowanych do projektu 2020


 


W ramach projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej grupa 10 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa ukończyła 67 godzinny Kurs na wózki widłowe.

Kurs składał się z części teoretycznej i 15 godzinnej praktyki. Wszyscy uczniowie zdali egzamin i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikaty z UDT potwierdzające nabyte kwalifikacje.


W ramach projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej grupa 7 uczniów Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa ukończyła 40 godzinny KURS NA  OPERATORA OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH CNC.

Kurs składał się z części teoretycznej i praktycznej. Wszyscy uczniowie zdali egzamin i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu potwierdzające nabyte umiejętności.

Kurs przeprowadziła Placówka Kształcenia Ustawicznego AMPRO z siedzibą w Słupii Koneckiej.


 

W ramach projektu „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,  1 nauczyciel ukończył 36 godzinny Kurs kierowców wózków jezdniowych napędem silnikowym z wymianą butli gazowej.

Po zdanym egzaminie otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat z UDT potwierdzające nabyte kwalifikacje.

Również w sierpniu 2020r.  1 nauczycielka ukończyła 16 godzinny  Kurs baristyczny I stopnia. Po zdanym egzaminie wewnętrznym otrzymała zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzającym nabyte kompetencje.

 

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów na kurs specjalistyczny w ramach projektu pn

 

STAŻE ZAWODOWE Z PROJEKTU   „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie”

                  

       W ramach realizacji projektu   4 uczniów kształcących  się na kierunku technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik w Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie w miesiącu lipiec – sierpień  2020 r. rozpocznie staż zawodowy u pracodawców.

Po odbyciu stażu uczniowie otrzymają wynagrodzenie z budżetu projektu w wysokości 1979,46 zł za 150 godzin.

Uczestnictwo w stażu zawodowym daje uczniom możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego przygotowanie do wejścia nalokalny rynek pracy, pozwoli sprawdzić swoich umiejętności w