Rekrutacja

OFERTA REKRUTACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CKR W JANOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

5  LETNIE TECHNIKUM IM. PROF. JÓZEFA MARCINKIEWICZA 

 

– TECHNIK ROLNIK

– TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

– TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

– TECHNIK WETERYNARII

 

 

3 LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. PROF. JÓZEFA MARCINKIEWICZA (ZSZ) 

 

– MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

–  ROLNIK

 

SYSTEM ZAOCZNY- nauka bezpłatna!

Centrum Kształcenia Ustawicznego – kwalifikacyjne kursy zawodowe:

  • M.1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie- bezpłatny kurs na prawo jazdy kat. T
  • M. 2 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie (kontynuacja kursu M. 1)
  • R. 3 Prowadzenie produkcji rolniczej- bezpłatny kurs na prawo jazdy kat. T
  • R. 16 Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej (kontynuacja kursu R. 3)
  • R.06 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

 

Kursy prowadzone przez CKU:

  • Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin
  • Kurs operatorów kombajnów zbożowych
  • Operator samojezdnych sieczkarń
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook