Dnia 7 czerwca odbył się w naszej szkole festyn z okazji podsumowania wyjazdu do Włoch w ramach projektu nr. 2022-1-PL01-KA121-VET-000054180. Celem tego podsumowania było zachęcenie innych uczniów do brania udziału w praktykach zagranicznych oraz zaprezentowanie możliwości jakie dają wyjazdy zagraniczne. Wszyscy mogli posmakować typowej pizzy włoskiej przygotowanej przez nasze uczennice.

Wyjazd w ramach Erasmus+ do Włoch odbył się w dniach 1-16 maja. W wyjeździe wzięło udział 27 uczniów z trzech kierunków: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik weterynarii. Uczniowie odbywali praktyki zgodnie z profilem swojego kierunku. Technik mechanizacji w gospodarstwach rolnych, technik weterynarii w lecznicach weterynaryjnych oraz technik żywienia i usług gastronomicznych w restauracji hotelowej oraz cukierni. Podczas pobytu uczniowie mieli możliwość poznania kultury i obyczajów włoskich. Brali udział w wycieczkach krajoznawczych, zwiedzili m.in. San Marino, Asyż i Bolonię.

Wyjazd w ramach Erasmus+ umożliwił również uczniom podniesienie poziomu umiejętności językowych, nabyciu dodatkowych umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

 

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook