O R G A N I Z A C J A

ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

IM. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

I. TECHNIKUM 4-letnie
na podbudowie gimnazjum

TECHNIKUM 5-letnie
na podbudowie szkoły podstawowej

kształcące młodzież w zawodach:

* technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – nowy zawód
* technik rolnik
* technik żywienia i usług gastronomicznych

* technik weterynarii

 

II. SZKOŁA  BRANŻOWA I STOPNIA 3-letnia
na podbudowie gimnazjum

na podbudowie szkoły podstawowej

kształcąca młodzież w zawodach:

* mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
* rolnik

 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

III. CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych dla zawodów:

* technik rolnik
* technik żywienia i usług gastronomicznych
* rolnik
* mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
* kucharz

V. KURSY dla uczniów i osób zainteresowanych:

1) kurs operatorów sieczkarni samojezdnych
2) kurs stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
3) kurs operatorów kombajnów do zbioru zbóż.

BAZA SPORTOWA:

– pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
– sala do gier zespołowych,
– siłownia,
– boisko.

 

Stypendia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 • Forma nagradzania uzdolnionych uczniów szkół średnich.
 • Stypendystą może zostać jeden uczeń szkoły średniej, który w wyniku rocznej kwalifikacji uzyskał najwyższą średnią ocen.
 • Minimalna średnia ocen: 4,75.
 • Co najmniej dobra ocena zachowania.
 • Przeznaczone dla uczniów o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mających co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.
 • Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, od września do czerwca danego roku szkolnego i wypłacane w dwóch ratach; pierwsza od dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia, druga — od dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.
 • Kwota stypendium podlega corocznie waloryzacji.

 

Stypendia dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

 • Forma nagradzania uczniów szkoły w zakresie wybitnych osiągnięć edukacyjnych oraz sportowych
 • Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku szkolnym, oddzielnie na każdy semestr
 • Stypendium wypłacane jest na wskazany rachunek bankowy ucznia

Stypendia przyznawane w ramach realizowanego projektu „ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów”

 • Forma nagradzania uczniów szkoły w zakresie wybitnych osiągnięć edukacyjnych
 • Stypendium przyznawane jest comiesięcznie przez 10 miesięcy w roku szkolnym dla 6 wybitnie uzdolnionych uczniów ZSCKR w Janowie
 • Kwota przyznawanego stypendium jest stała na każdy wypłacany miesiąc
 • Stypendium wypłacane jest na wskazany rachunek bankowy ucznia.

organizacja roku szkolnego

NazwaOpisRozmiarPobrańDodanoŚciągnij
godziny-dostepnosci-nauczycieli-w-roku-szkolnym-2022 13.42 KB8726-11-2022 Ściągnij
Organizacja Roku Szkolnego 2023-24 13.06 KB3311-09-2023 Ściągnij
KALENDARZ UROCZYSTOŚCI 22-23 18.21 KB6511-01-2023 Ściągnij
Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2023-24 13.15 KB2811-09-2023 Ściągnij

* technik technologii żywności
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook