O R G A N I Z A C J A

ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

IM. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

I. TECHNIKUM 4-letnie
na podbudowie gimnazjum

TECHNIKUM 5-letnie
na podbudowie szkoły podstawowej

kształcące młodzież w zawodach:

* technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – nowy zawód
* technik rolnik
* technik żywienia i usług gastronomicznych

* technik weterynarii

 

II. SZKOŁA  BRANŻOWA I STOPNIA 3-letnia
na podbudowie gimnazjum

na podbudowie szkoły podstawowej

kształcąca młodzież w zawodach:

* mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
* rolnik

 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

III. CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych dla zawodów:

* technik rolnik
* technik żywienia i usług gastronomicznych
* rolnik
* mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
* kucharz

V. KURSY dla uczniów i osób zainteresowanych:

1) kurs operatorów sieczkarni samojezdnych
2) kurs stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
3) kurs operatorów kombajnów do zbioru zbóż.

BAZA SPORTOWA:

– pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
– sala do gier zespołowych,
– siłownia,
– boisko.

* technik technologii żywności
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook