Typ zajęć Prowadzący Klasa Dzień tygodnia Godziny
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki p. A.Szymaniuk IV B wtorek 8.00-8.45
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki p. A. Szymaniuk I E wtorek 14.25-15.10
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki p. A. Szymaniuk I F wtorek 7.10-7.55
Zajęcia ruchowe p. Paweł Krynicki I F wtorek 14.25-15.10
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki p. Tadeusz Sobolewski II C Środa 14.25-15.20
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki p. Tadeusz Sobolewski III B wtorek 8.00- 8.45
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki p. Tadeusz Sobolewski I D poniedziałek 14.25-15.20
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego p. Agnieszka Działek I D Poniedziałek 7.20-8.00
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego p. Agnieszka Działek I E Środa 7.20-8.00
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego p. Agnieszka Działek IF czwartek 7.20-8.00
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego p. Agnieszka Działek III B czwartek 14.20-15.05
Zajęcia z pszczelarstwa p. Stanisław

Olszewski

IV czwartek 13.35-15.10
Zajęcia pozalekcyjne  z druku 3D p. Tomasz Olszewski I D czwartek 14.25-15.10
Zajęcia dodatkowe z chemii p. J.Błaszko -Ziniuk IV B czwartek 12.45-13.30
Koło historyczne p. Bogusław Zarzecki   Piątek 7.20-8.00
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka rosyjskiego p. Sylwia Halicka I Poniedziałek 14.20-15.05
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z j.rosyjskiego p. Joanna Struczewska   Środa 13.30-14.15
Szkole koło sportowe badminton

 

 

p. Paweł Krynicki I A

II B

Środa 14.25 -15.10
Wypełnianie wniosków o przyznanie płatności p. Andrzej Kopeć   wtorek 8.00-8.45
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook