Dyrektor ZSCKR w Janowie  przekazuje informacje dla uczniów i rodziców w sprawie zdalnego nauczania.

 

 

INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA

 1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie do odwołania.
 2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
 3. Uczeń podlegać będzie ocenianiu.
 4. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel.
 5. W nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja przy pomocy e-dziennika Vulcan oraz poczty elektronicznej w formie maili grupowych (klasowych)
 6. W celi informowania większej grupy uczniów nauczyciele wykorzystywać będą również stronę szkolną facebookoraz stronę internetową szkoły https://zsckrjanow.edu.pl/
 7. W celu umożliwienia konsultacji z poszczególnymi nauczycielami na stronie szkoły będzie umieszczony tygodniowy plan konsultacji z nauczycielami.
 8. Przygotowane przez nauczycieli materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej oraz będą:
 9. a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,
 10. b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych,
  w tym niepełnosprawności,
 11. c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).
 1. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form za pośrednictwem e- dziennika Vulcan.
 1. W przypadku informacji ogólnej dla wszystkich uczniów prześlemy komunikat na stronę szkoły: https://zsckrjanow.edu.pl/
 1. O wszelkich dodatkowych zmianach  Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.

 

EduLinki

W Internecie jest tak wiele zasobów, że nieraz trudno trafić na te, których naprawdę potrzebujemy. Dlatego przybliżamy niektóre do bliższego poznania.

Interdyscyplinarne:

Materiały powtórkowe do egzaminów CKE

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

 

Kultura i sztuka poprzez muzykę:

Orkiestrownik – filmiki o instrumentach muzycznych

tańce tradycyjne: http://www.tance.edu.pl/

WF:

Zakręć ruletką i rób ćwiczenia

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

EduLinki

W Internecie jest tak wiele zasobów, że nieraz trudno trafić na te znich, których naprawdę potrzebujemy. Dlatego nauczyciele SP363 polecają strony internetowe, aplikacje, gry, oraz kanały YT i TV , które mogabyc przydatne w nauce domowej. Na facebooku naszej szkoły znajdziecie wiele z nich, możecie też zamieszczać komentarze o ich przydatności.

Poniżej znajdziecie ich listę, uporządkowane dyscyplinami.

Interdyscyplinarne:

materiały powtórkowe do egzaminów CKE

Polona – cyfrowa Biblioteka Narodowa

Matematyka:

PiStacja Matematyka – wideolekcje z matematyki na YT

Khan Academy – dużomatmy! (YT)

ćwiczenia matematyczne – mnożenie (edukratywne)

Język polski:

dyktanda online – aplikacja

Historia:

https://www.historiaposzukaj.pl/ – krótkie teksty, ciekawe obiekty, zabawne animacje

 

Geografia:

Biologia i przyroda:

Fizyka i chemia:

Kultura i sztuka (m.in. muzyka i plastyka):

Kukulturze.pl – 12 słynnych galerii i muzeów

Orkiestrownik – filmiki o instrumentach muzycznych

tańce tradycyjne: http://www.tance.edu.pl/

WF:

Zakręć ruletką i rób ćwiczenia

Szanowni Państwo!

 

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku wprowadzono czasowe ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19,  a tym samym prowadzenie kształcenia na odległość .

20 marca 2020 roku wprowadzone zostały przepisy na mocy których,  określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość, stworzona możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Aby praca w warunkach domowych osiągnęła zamierzony efekt, prosimy o stworzenie dla swoich dzieci właściwe warunki do pracy. Osiągnięcia ucznia w dużym stopniu zależą od tego, jak zorganizowany będzie w domu jego “warsztat pracy”, czyli w jakich warunkach pracuje w domu. Nauka w domu posiada również ogromne walory wychowawcze. Uczeń, pokonując samodzielnie napotykane w toku uczenia trudności kształci i rozwija takie cechy charakteru jak:wytrwałość w dążeniu do celu, wiarę we własne siły, rozwija własną inicjatywę i pomysłowość.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook