Harmonogram konsultacji nauczycieli

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

od 18.05.2020r.

 

Dni tygodnia nauczyciel Godziny konsultacji
Poniedziałek

 

zajęcia rewalidacyjne 10.00-11.00
zajęcia rewalidacyjne 11.00-12.00
pedagog 10.00-11.00
pedagog 11.00-12.00

 

 

Harmonogramkonsultacji nauczycieli

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

od 01.06.2020r.

 

Dni tygodnia nauczyciel

 

Godziny konsultacji sala
Poniedziałek

 

J.angielski – p. D.J. 12.00-13.00 3
OPG, przedmioty gastronomiczne– p. A.Sz. 9.00-10.00 6
Edb, w-f –p. Cz.Dz. 9.00-10.00 7
J.polski – p.J.M. 9.00-10.30 11
Przedmioty gastronomiczne- p. K.K. 9.00- 12.00 8
Biologia- p.K.J. 9.00-13.00 9
Matematyka –p.T.S. 10.00- 13.00 5
Religia –p.D.G. 12.00-14.00 10
Wtorek

 

Matematyka, fizyka –p. M.Sz. 8.00-8.45 9
Bhp- p. J.D. 9.00-11.00 14
Przedmioty mechaniczne –p. E.W. 9.00- 13.00 13
W-f –p.P.K. 12.00-14.00 12
Środa

 

Technika w rolnictwie – p.B.L. 8.00-9.00 12
Muzyka –p. J.Sz. 8.00 -9.30 13
Matematyka – p. A.Sz. 9.00 -12.00 8
J. polski – p. A.Dz. 8.00 -10.00 11
J.angielski –p. R.O. 10.00-11.00 3
Przedmioty zawodowe/podstawy przedsiębiorczości –p.M.K. 10.00-12.00 6
Przedmioty zawodowe- p. P.P. 11.00-13.00 7
J.rosyjski- p. J.S. 12.00-14.00 14
Matematyka -p.B.O 12.00-12.45 5
Czwartek Technika w rolnictwie -p.M.S. 8.00- 9.00 12
Religia – Ks.T.S. 9.00-9.45 6
Przedmioty gastronomiczne/ j.rosyjski- p.E.K. 9.00-12.00 14
Przedmioty rolnicze- p. St.O 9.00- 15.00 8
Historia, WOS –p.B.Z. 10.00-14.00 7
J. polski – p.D.S. 12.00-14.00 11
Piątek Przedmioty gastronomiczne- p. A.G. 9.00- 10.00 3
Chemia –p. J.B-Z 9.00- 11.00 10
Biologia, przedmioty weterynaryjne- p. M.K 9.00-12.00 8
Przedmioty rolnicze, PDG– p. A.K. 9.00-14.00 6
Przedmioty zawodowe, informatyka –p. W.P. 10.00-14.00 14
Przedmioty zawodowe –p. J.G. 10.00-12.00 13
Religia –p. Kr.K. 10.00-12.00 12
Rysunek techniczny- p. M.B. 10.45-11.30 11
Przedmioty rolnicze/ geografia –p. T.O. 11.00-14.00 7
Przedmioty weterynaryjne –p. J.P. 12.00-14.00 3

 

 

 

Dyrektor ZSCKR w Janowie  przekazuje informacje dla uczniów i rodziców w sprawie zdalnego nauczania.

Drodzy Uczniowie dla Was bezpłatny link do warsztatów.

Przydatne strony:

 

www.men.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.kuratorium.bialystok.pl
Kuratorium Oświaty

www.ore.edu.pl
Ośrodek Rozwoju Edukacji

www.cenv3.bialystok.edu.pl
Centrum Edukacji Nauczycieli

www.ppe.wrotapodlasia.pl
Platforma Edukacyjna Podlasia

www.calapolskaczytadzieciom.pl
Cała Polska Czyta Dzieciom

www.kbpn.gov.pl
Internetowy Poradnik Bliżej siebie, dalej od narkotyków

www.dopalaczeinfo.pl
Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania narkomanii

 

INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA

 1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie do odwołania.
 2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
 3. Uczeń podlegać będzie ocenianiu.
 4. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel.
 5. W nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja przy pomocy e-dziennika Vulcan oraz poczty elektronicznej w formie maili grupowych (klasowych)
 6. W celi informowania większej grupy uczniów nauczyciele wykorzystywać będą również stronę szkolną facebookoraz stronę internetową szkoły https://zsckrjanow.edu.pl/
 7. W celu umożliwienia konsultacji z poszczególnymi nauczycielami na stronie szkoły będzie umieszczony tygodniowy plan konsultacji z nauczycielami.
 8. Przygotowane przez nauczycieli materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej oraz będą:
 9. a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,
 10. b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych,
  w tym niepełnosprawności,
 11. c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).
 1. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form za pośrednictwem e- dziennika Vulcan.
 1. W przypadku informacji ogólnej dla wszystkich uczniów prześlemy komunikat na stronę szkoły: https://zsckrjanow.edu.pl/
 1. O wszelkich dodatkowych zmianach  Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.

 

EduLinki

W Internecie jest tak wiele zasobów, że nieraz trudno trafić na te, których naprawdę potrzebujemy. Dlatego przybliżamy niektóre do bliższego poznania.

Interdyscyplinarne:

Materiały powtórkowe do egzaminów CKE

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

 

Kultura i sztuka poprzez muzykę:

Orkiestrownik – filmiki o instrumentach muzycznych

tańce tradycyjne: http://www.tance.edu.pl/

WF:

Zakręć ruletką i rób ćwiczenia

EduLinki

W Internecie jest tak wiele zasobów, że nieraz trudno trafić na te znich, których naprawdę potrzebujemy. Dlatego nauczyciele SP363 polecają strony internetowe, aplikacje, gry, oraz kanały YT i TV , które mogabyc przydatne w nauce domowej. Na facebooku naszej szkoły znajdziecie wiele z nich, możecie też zamieszczać komentarze o ich przydatności.

Poniżej znajdziecie ich listę, uporządkowane dyscyplinami.

Interdyscyplinarne:

materiały powtórkowe do egzaminów CKE

Polona – cyfrowa Biblioteka Narodowa

Matematyka:

PiStacja Matematyka – wideolekcje z matematyki na YT

Khan Academy – dużomatmy! (YT)

ćwiczenia matematyczne – mnożenie (edukratywne)

Język polski:

dyktanda online – aplikacja

Historia:

https://www.historiaposzukaj.pl/ – krótkie teksty, ciekawe obiekty, zabawne animacje

 

Geografia:

Biologia i przyroda:

Fizyka i chemia:

Kultura i sztuka (m.in. muzyka i plastyka):

Kukulturze.pl – 12 słynnych galerii i muzeów

Orkiestrownik – filmiki o instrumentach muzycznych

tańce tradycyjne: http://www.tance.edu.pl/

WF:

Zakręć ruletką i rób ćwiczenia

Szanowni Państwo!

 

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku wprowadzono czasowe ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19,  a tym samym prowadzenie kształcenia na odległość .

20 marca 2020 roku wprowadzone zostały przepisy na mocy których,  określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość, stworzona możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Aby praca w warunkach domowych osiągnęła zamierzony efekt, prosimy o stworzenie dla swoich dzieci właściwe warunki do pracy. Osiągnięcia ucznia w dużym stopniu zależą od tego, jak zorganizowany będzie w domu jego “warsztat pracy”, czyli w jakich warunkach pracuje w domu. Nauka w domu posiada również ogromne walory wychowawcze. Uczeń, pokonując samodzielnie napotykane w toku uczenia trudności kształci i rozwija takie cechy charakteru jak:wytrwałość w dążeniu do celu, wiarę we własne siły, rozwija własną inicjatywę i pomysłowość.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook