Hala uprawowa XXI wieku Nowo wybudowany budynek hali uprawowej do praktycznej nauki zawodu Najnowsze ciągniki i maszyny Nowoczesne warsztaty techniczne Pracownie językowe Własna szkoła jazdy Ośrodek Szkolenia Kierowców ZSCKR w Janowie, kat. B, T

Deklaracja przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Twoje Dziecko

1. OWU_Twoje_Dziecko_z_karta_2019-11-12 (1)

3. Deklaracja przystapienia do ubezpieczenia(1)

Przydatne strony:

www.men.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.kuratorium.bialystok.pl
Kuratorium Oświaty

www.ore.edu.pl
Ośrodek Rozwoju Edukacji

www.cenv3.bialystok.edu.pl
Centrum Edukacji Nauczycieli

www.ppe.wrotapodlasia.pl
Platforma Edukacyjna Podlasia

www.calapolskaczytadzieciom.pl
Cała Polska Czyta Dzieciom

www.kbpn.gov.pl
Internetowy Poradnik Bliżej siebie, dalej od narkotyków

www.dopalaczeinfo.pl
Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania narkomanii

 

EduLinki

W Internecie jest tak wiele zasobów, że nieraz trudno trafić na te, których naprawdę potrzebujemy. Dlatego przybliżamy niektóre do bliższego poznania.

Interdyscyplinarne:

Materiały powtórkowe do egzaminów CKE

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

 

Kultura i sztuka poprzez muzykę:

Orkiestrownik – filmiki o instrumentach muzycznych

tańce tradycyjne: http://www.tance.edu.pl/

WF:

Zakręć ruletką i rób ćwiczenia

EduLinki

W Internecie jest tak wiele zasobów, że nieraz trudno trafić na te znich, których naprawdę potrzebujemy. Dlatego nauczyciele SP363 polecają strony internetowe, aplikacje, gry, oraz kanały YT i TV , które mogabyc przydatne w nauce domowej. Na facebooku naszej szkoły znajdziecie wiele z nich, możecie też zamieszczać komentarze o ich przydatności.

Poniżej znajdziecie ich listę, uporządkowane dyscyplinami.

Interdyscyplinarne:

materiały powtórkowe do egzaminów CKE

Polona – cyfrowa Biblioteka Narodowa

Matematyka:

PiStacja Matematyka – wideolekcje z matematyki na YT

Khan Academy – dużomatmy! (YT)

ćwiczenia matematyczne – mnożenie (edukratywne)

Język polski:

dyktanda online – aplikacja

Historia:

https://www.historiaposzukaj.pl/ – krótkie teksty, ciekawe obiekty, zabawne animacje

 

Geografia:

Biologia i przyroda:

Fizyka i chemia:

Kultura i sztuka (m.in. muzyka i plastyka):

Kukulturze.pl – 12 słynnych galerii i muzeów

Orkiestrownik – filmiki o instrumentach muzycznych

tańce tradycyjne: http://www.tance.edu.pl/

WF:

Zakręć ruletką i rób ćwiczenia

Szanowni Państwo!

 

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku wprowadzono czasowe ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19,  a tym samym prowadzenie kształcenia na odległość .

20 marca 2020 roku wprowadzone zostały przepisy na mocy których,  określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość, stworzona możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Aby praca w warunkach domowych osiągnęła zamierzony efekt, prosimy o stworzenie dla swoich dzieci właściwe warunki do pracy. Osiągnięcia ucznia w dużym stopniu zależą od tego, jak zorganizowany będzie w domu jego “warsztat pracy”, czyli w jakich warunkach pracuje w domu. Nauka w domu posiada również ogromne walory wychowawcze. Uczeń, pokonując samodzielnie napotykane w toku uczenia trudności kształci i rozwija takie cechy charakteru jak:wytrwałość w dążeniu do celu, wiarę we własne siły, rozwija własną inicjatywę i pomysłowość.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook