Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodnicząca – Dorota Gotówko

Zastępca przewodniczącej – Katarzyna Pieciul

Sekretarz – Dorota Tkaczuk

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook