Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodniczący – Jolanta Masełbas
Z-ca przewodniczącego – Elżbieta Glińska
Sekretarz – Renata Szubzda
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook