Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024:
Przewodnicząca – Dorota Gotówko
Zastępca Przewodniczącej – Anna Białous
Sekretarz – Jakub Muklewicz
W roku szkolnym 2022/2023 ubezpieczeniem grupowym NNW zajmuje się firma Allianz.
Składka za jednego ucznia wynosi 29 zł.
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook