Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

Przewodnicząca -Dorota Gotówko
Zastępca – Elżbieta Glińska
sekretarz- Dorota Tkaczuk
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook