Kandydaci do Technikum składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

1. wniosek o przyjęcie do szkoły z określeniem wybranego zawodu (podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów)
2. dwie fotografie (podpisane na odwrocie)
3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
4. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 8-klasisty
5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie  o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych  i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół,
studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów  zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR w Janowie
6. posiadane orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

I. Kwalifikacja R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej

1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy R.3
2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR w Janowie
3. świadectwo ukończenia szkoły
4. jedną fotografię
5. numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E
Kandydaci okazują
– dowód osobisty
– prawo jazdy – kandydaci posiadający kat T, C+E lub B+E celem zwolnienia z obowiązku odbywania nauki jazdy ciągnikiem rolniczym

II. Kwalifikacja R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy R.16
2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR w Janowie
3. świadectwo ukończenia szkoły
4. jedną fotografię
Kandydaci okazują

– dowód osobisty

Rekrutacja

NazwaOpisRozmiarPobrańDodanoŚciągnij
Podanie KKZ ROL.04-BSIs 245.56 KB11215-03-2024 Ściągnij
TERMINY REKRUTACJI - dzienne 171.31 KB12015-03-2024 Ściągnij
TERMINY REKRUTACJI - BSIIs 165.04 KB5515-03-2024 Ściągnij
TERMINY REKRUTACJI - KKZ 157.35 KB4915-03-2024 Ściągnij
Regulamin rekrutacji 2024-2025 325.76 KB6215-03-2024 Ściągnij
Podanie dla młodzieży na rok 2024-2025 274.41 KB10515-03-2024 Ściągnij

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook