Opłaty za wyżywienie w Internacie dane do przelewu:
Działalność Gastronomiczna Katarzyna Białous
ul. Sokólska 12
16-130 Janów
Nr rachunku bankowego 82 1090 2590 0000 0001 4723 1523
Santander Bank Polska S.A.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook