Dostawa wózka widłowego  dla  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

NazwaOpisRozmiarPobrańDodanoŚciągnij
wybór najkorzystniejszej oferty Dostawa wózka widłowego 73.16 kb727-11-2019 Ściągnij
protokół otwarcie ofert ZP2 89.09 kb821-11-2019 Ściągnij
ZAŁĄCZNIK NR 1 -5 DO SIWZ 38.25 kb2313-11-2019 Ściągnij
SIWZ Dostawa wózka widłowego 354.88 kb3713-11-2019 Ściągnij
Ogłoszenie nr 621668 649.11 kb1813-11-2019 Ściągnij

 

przetarg dostawa gazu

NazwaOpisRozmiarPobrańDodanoŚciągnij
załączniki 37.89 kb1812-09-2019 Ściągnij
SIWZ DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH 422.98 kb1812-09-2019 Ściągnij
Ogłoszenie nr 596909 651.31 kb1612-09-2019 Ściągnij
Protokół z otwarcia ofert ZP1 77.49 kb1920-09-2019 Ściągnij
wybór najkorzystniejszej oferty ZP 1 2019 91.10 kb1102-10-2019 Ściągnij

 

Zamówienia publiczne 2018

NazwaOpisRozmiarPobrańDodanoData ostatniej aktualizacjiŚciągnij
plan-zamowien-2019 404.40 kb3412-02-2019 Ściągnij
plan-zamowien-publicznych-2018 397.33 kb2713-02-2019 Ściągnij

Projekt pn „Nowoczesna baza dydaktyczna przyszłością kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” Nr projektu WND-RPPD.08.02.01-20-0026/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

Dostawa pomocy dydaktycznych multimedialnych

NazwaOpisRozmiarPobrańDodanoData ostatniej aktualizacjiŚciągnij
zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-ZP8 1.28 mb3007-11-2018 Ściągnij
otwarcie-ofert-ZP8-Dostawa-pomocy-multimedilanych 1.21 mb2424-10-2018 Ściągnij
ZAPYTANIA-ODPOWIEDZI-ZP8 307.87 kb2622-10-2018 Ściągnij
ZAPYTANIA-ODPOWIEDZI 821.81 kb1719-10-2018 Ściągnij
ZAL.1A-formularz-cenowy-do-SIWZ 488.25 kb2016-10-2018 Ściągnij
Ogloszenie-nr-635925-Dostawa-pomocy-dydaktycznych-multimedialnych 664.71 kb2015-10-2018 Ściągnij
SIWZ-Dostawa-pomocy-dydaktycznych-multimedialnych 1.22 mb2415-10-2018 Ściągnij
ZAL.1A-formularz-cenowy-1 19.98 kb2015-10-2018 Ściągnij
ZALACZNIK-NR-1-5-DO-SIWZ-1 38.39 kb1915-10-2018 Ściągnij

Projekt pn „Nowoczesna baza dydaktyczna przyszłością kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” Nr projektu WND-RPPD.08.02.01-20-0026/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego centrum tokarskiego wraz z narzędziami dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

Dostawa nowego centrum tokarskiego

NazwaOpisRozmiarPobrańDodanoData ostatniej aktualizacjiŚciągnij
wybor-najkorzystniejszej-oferty-ZP7 528.12 kb2130-10-2018 Ściągnij
Protokol-z-otwarcia-ofert-ZP7 694.88 kb2923-10-2018 Ściągnij
Ogloszenie-nr-635866-dostawa-centrum-tokarskiego 659.95 kb2212-10-2018 Ściągnij
SIWZ-Dostawa-centrum-tokarskiegox 891.54 kb2512-10-2018 Ściągnij
ZAL.-NR-1A-formularz-cenowy-1 132.00 kb2912-10-2018 Ściągnij
ZALACZNIK-NR-1-8-DO-SIWZ-1 47.02 kb2712-10-2018 Ściągnij

Budowa i przebudowa parkingu i ciągów komunikacyjnych

Budowa i przebudowa parkingu

NazwaOpisRozmiarPobrańDodanoData ostatniej aktualizacjiŚciągnij
zawidomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-ZP6 727.00 kb2909-11-2018 Ściągnij
otwarcie-ofert-Budowa-i-przebudowa-parkingu-ZP6 789.30 kb3426-10-2018 Ściągnij
mapa-terenu 323.57 kb2211-10-2018 Ściągnij
przedmiar-robot-3 136.10 kb1811-10-2018 Ściągnij
przekroj1 94.18 kb2111-10-2018 Ściągnij
przekroj2 143.50 kb1811-10-2018 Ściągnij
przekroj3-ODCINEK-3 104.96 kb2411-10-2018 Ściągnij
przekroj4 117.99 kb1911-10-2018 Ściągnij
przekroj5 113.90 kb2511-10-2018 Ściągnij
SIWZ-Budowa-i-przebudowa-parkingu-i-ciagow-komunikacyjnychx 1.98 mb1711-10-2018 Ściągnij
szczegolykonstrukcji 167.06 kb2011-10-2018 Ściągnij
Zalaczniki-do-SIWZ-1 28.71 kb2911-10-2018 Ściągnij
Ogloszenie-nr-635239 660.17 kb2211-10-2018 Ściągnij
studniachlonna 142.28 kb2411-10-2018 Ściągnij

Dostawa ciągnika rolniczego

NazwaOpisRozmiarPobrańDodanoData ostatniej aktualizacjiŚciągnij
wybor-najkorzystniejszej-oferty-Dostawa-ciagnika 524.98 kb2311-10-2018 Ściągnij
otwarcie-ofert-09.10.2018 652.87 kb2509-10-2018 Ściągnij
Ogloszenie-o-zmowieniu-nr-621471 726.30 kb2225-09-2018 Ściągnij
SIWZ-Dostawa-ciagnika 1.35 mb2025-09-2018 Ściągnij
Zalaczniki_nr_1-8_do_SIWz-ciagnik 52.07 kb2925-09-2018 Ściągnij

Dostawa, instalacja edukacyjnego zestawu rolnictwa precyzyjnego

Dostawa gazu propan

NazwaOpisRozmiarPobrańDodanoData ostatniej aktualizacjiŚciągnij
wybor-oferty-Dostawa-gazu-ZP4 673.66 kb2104-10-2018 Ściągnij
notatka-z-otwarcia-ofert-Dostawa-gazu 725.18 kb2227-09-2018 Ściągnij
Ogloszenie-nr-618880-Dostawa-gazu-propan 652.25 kb2519-09-2018 Ściągnij
SIWZ-Dostawa-gazu-propan 1.55 mb2019-09-2018 Ściągnij
Zalaczniki-do-SIWZ 19.54 kb2019-09-2018 Ściągnij

Dostawa pomocy dydaktycznych multimedialnych, laptopów oraz oprogramowania dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

Dostawa pomocy dydaktycznych

NazwaOpisRozmiarPobrańDodanoData ostatniej aktualizacjiŚciągnij
UNIEWAZNIENIE-POSTEPOWANIA-ZP1-2018 370.73 kb1901-10-2018 Ściągnij
OGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA-PM 514.02 kb1919-09-2018 Ściągnij
Ogloszenie-o-zamowieniu-nr-617257pm 655.73 kb2017-09-2018 Ściągnij
SIWZ-Dostaw-pomocy-multimedialnych 763.16 kb2317-09-2018 Ściągnij
ZAL.1A-formularz-cenowy 17.46 kb2617-09-2018 Ściągnij
ZALACZNIK-NR-1-5-DO-SIWZ 37.21 kb3317-09-2018 Ściągnij

Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego centrum tokarskiego wraz z narzędziami dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

Dostawa nowego centrum tokarskiego

NazwaOpisRozmiarPobrańDodanoData ostatniej aktualizacjiŚciągnij
PROTOKOL-Z-OTWARCIA-OFERT-1 410.79 kb2301-10-2018 Ściągnij
UNIEWAZNIENIE-1 376.75 kb1701-10-2018 Ściągnij
OGLOSZENIE-O-ZMIANIE-OGLOSZENIA-CT 513.14 kb2019-09-2018 Ściągnij
Ogloszenie-o-zamowieniu-nr-617537-ct 661.00 kb2317-09-2018 Ściągnij
SIWZ-Dostawa-centrum-tokarskiego 895.17 kb1917-09-2018 Ściągnij
ZAL.-NR-1A-formularz-cenowy 132.00 kb4117-09-2018 Ściągnij
ZALACZNIK-NR-1-8-DO-SIWZ 47.00 kb2417-09-2018 Ściągnij

Budowa i przebudowa parkingu i ciągów komunikacyjnych

Budowa i przebudowa parkingu

NazwaOpisRozmiarPobrańDodanoData ostatniej aktualizacjiŚciągnij
UNIEWAZNIENIE-POSTEPOWANIA-ZP6 388.69 kb2004-11-2017 Ściągnij
PROTOKOL-OTWARCIA-OFERT-Budowa-i-pzrebudowa-parkingu-i-ciagow 407.25 kb1804-11-2017 Ściągnij
Zalaczniki-edytowalne-do-SIWZ 25.08 kb2630-10-2017 Ściągnij
dokumentacja-projektowa 2.71 mb2018-10-2017 Ściągnij
MAPA-TERENU 867.47 kb1718-10-2017 Ściągnij
Ogloszenie-nr-603997 662.82 kb1918-10-2017 Ściągnij
PRZEDMIAR 1.09 mb1918-10-2017 Ściągnij
SIWZ-Budowa-i-przebudowa-parkingu-i-ciagow-komunikacyjnych 441.27 kb1818-10-2017 Ściągnij

Dostawa gazu propan do celów grzewczych

Budowa budynku dydaktyczno-socjalnego

Budowa budynku dydaktyczno-socjalnego

NazwaOpisRozmiarPobrańDodanoData ostatniej aktualizacjiŚciągnij
Ogloszenie-nr-500047330-udzielenie-zamowienia-Budowa-budynku 459.21 kb2213-02-2019 Ściągnij
wybor-najkorzystniejszej-oferty-Budowa-budynku-socjalno-dydaktycznego 512.46 kb1813-02-2019 Ściągnij
ptrotokol-z-otwarcia-ofert-ZP4 611.95 kb2013-02-2019 Ściągnij
zapytania 254.45 kb2213-02-2019 Ściągnij
Ogloszenie-nr-587160 673.17 kb1813-02-2019 Ściągnij
SIWZ-Budowa-budynku-socjalno-dydaktycznego 443.35 kb1713-02-2019 Ściągnij
00_OPIS-Janow-wnetrza-1 2.14 mb2313-02-2019 Ściągnij
01-Rzut-piwnicy-Technologia-1 173.14 kb1913-02-2019 Ściągnij
02-Rzut-parteru-Technologia-1 219.88 kb1813-02-2019 Ściągnij
03-Rzut-pietra-Technologia-1 148.72 kb2113-02-2019 Ściągnij
04-Recepcja-1 82.92 kb1713-02-2019 Ściągnij
04_1-Recepcja-1 242.93 kb2013-02-2019 Ściągnij
05-Sala-konferencyjna-1 74.36 kb1713-02-2019 Ściągnij
05_1-Sala-konferencyjna-1 328.02 kb2313-02-2019 Ściągnij
06-Stolowka-1 77.81 kb1613-02-2019 Ściągnij
06_1-Stolowka-1 318.82 kb1913-02-2019 Ściągnij
07-Pokoj-dla-uczniow-1 61.43 kb1913-02-2019 Ściągnij
07_1-Pokoj-dla-uczniow-1 314.73 kb1713-02-2019 Ściągnij
08-Pokoj-dla-nauczycieli-1 61.78 kb2113-02-2019 Ściągnij
08_1-Pokoj-dla-nauczycieli-1 383.23 kb1713-02-2019 Ściągnij
09-PRZEKROJ-A-A-1 63.72 kb1813-02-2019 Ściągnij
10-Zestawienie-stolarki-drzwiowej-1 57.69 kb1713-02-2019 Ściągnij
D1-balustrada-K1-1 157.97 kb1613-02-2019 Ściągnij
D2-balustrada-K2-1 164.46 kb1813-02-2019 Ściągnij
P01-Piwnica-Rzut-posadzki-1 64.78 kb1613-02-2019 Ściągnij
P02-Parter-Rzut-posadzki-1 176.47 kb1713-02-2019 Ściągnij
P03-Pietro-Rzut-posadzki-1 121.82 kb1613-02-2019 Ściągnij
projekt-sanit1 4.20 mb1813-02-2019 Ściągnij
projekt-sanit2 1.20 mb1713-02-2019 Ściągnij
projekt-sanit3 1.54 mb1913-02-2019 Ściągnij
projekt-sanit4 1.39 mb1713-02-2019 Ściągnij
projekt-sanit-5 1.28 mb1713-02-2019 Ściągnij
projekt-sanit6 3.51 mb1513-02-2019 Ściągnij
projekt-sanit7 2.72 mb1913-02-2019 Ściągnij
projekt-sanit8-1 3.46 mb1813-02-2019 Ściągnij
projekt-sanit-9 2.57 mb1613-02-2019 Ściągnij
projekt-sanit10 1.75 mb2613-02-2019 Ściągnij
projekt-sanit-11 3.11 mb1713-02-2019 Ściągnij
projekt1 6.31 mb1613-02-2019 Ściągnij
PROJEKT2 11.28 mb1613-02-2019 Ściągnij
S01-Piwnica-Rzut-sufitow-1 63.32 kb1613-02-2019 Ściągnij
S01-Piwnica-Sciany-1 66.58 kb2013-02-2019 Ściągnij
S02-Parter-Rzut-sufitow 176.97 kb1813-02-2019 Ściągnij
S02-Parter-Sciany-1 162.19 kb1813-02-2019 Ściągnij
S03-Pietro-Rzut-sufitow-1 117.87 kb1813-02-2019 Ściągnij
S03-Pietro-Sciany-1 115.13 kb1713-02-2019 Ściągnij
ZZ-przedmiar-robot-1 74.07 kb1813-02-2019 Ściągnij
ZZ-przedmiary-budowlane-1 9.22 mb1713-02-2019 Ściągnij

 

 

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook