Moralność Pani Dulskiej lekturą dziesiątej odsłony Narodowego Czytania

 

 

Nasza szkoła również przystąpiła do realizacji Narodowego Czytania.

Zapraszamy chętnych uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook