Hala uprawowa XXI wieku Nowo wybudowany budynek hali uprawowej do praktycznej nauki zawodu Najnowsze ciągniki i maszyny Nowoczesne warsztaty techniczne Pracownie językowe Własna szkoła jazdy Ośrodek Szkolenia Kierowców ZSCKR w Janowie, kat. B, T

X Forum Rolniczego w Janowie

27 maja 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie odbyło się po raz dziesiąty Forum Rolnicze pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Starosty Powiatu Sokólskiego.

Wydarzenie rozpoczęło mszą św. w kościele pod wezwaniem św. Jerzego w Janowie. Następnie wszyscy zebrani goście i cała społeczność janowska udała się na teren Zespołu Szkół CKR, gdzie uroczyście przywitała gości Pani Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Janowie, Sylwia Anna Sadłowska.  Jako pierwszygłos zabrał Szef Gabinetu Politycznego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Krzysztof Rodzik. Odczytał on list przekazany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Krzysztofa Jurgiela. Pan Minister w przekazanym liście zaakcentował rangę Forum Rolniczego i potrzebę jego realizacji w kontekście współpracy z rolnikami. Kolejno na scenie zabierali głos zaproszeni goście: Starosta Powiatu Sokólskiego, Pan Piotr Rećko, Wójt Gminy Janów, Pan Czesław Jan Kiejko, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Białystok, Pan Dudziński Kazimierz, Wiceprezes Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej, Pan Marek Siniło oraz Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Transportu, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego, Pani Bożena Jolanta Jelska Jaroś.

Po części oficjalnej na scenie wystąpili uczniowie Zespołu Szkół CKR w Janowie. Przygotowali oni przedstawienie teatralne pod kierunkiem Pana Dariusza Sieńko. Po nich wystąpiły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Białousach, Szkoły Podstawowej w Janowie oraz z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie, zespół folklorystyczny Gaj oraz zespoły disco polo Tomy M oraz Twister.

Podczas Forum Rolniczego odbył się konkurs bhp organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz konkurs wiedzy o rolnictwie. Uczestnicy Forum mogli zdać krew w ambulansie krwiodawstwa. Jest to coroczna akcja, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności.

Odbył się również konkurs plastyczny pod nazwą Rolnik – zawód z przyszłością w różnych kategoriach wiekowych. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na wystawie przed szkołą. Zwiedzający mogli podziwiać pomysłowość uczestników konkursu.

Ponadto w dniach 26-27 maja odbył się po raz pierwszy turniej szachowy pod nazwą I Memoriał
prof. Józefa Marcinkiewicza na 100 – lecie odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018.
Podczas Forum ogłoszono wyniki turnieju i wręczono nagrody ufundowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz firmę Agro Ubezpieczenia.

W trakcie Forum odbyła się wystawa maszyn i urządzeń rolniczych.Swoje wyroby zaprezentowali także drobni przedsiębiorcy przemysłowi. Zwiedzający mogli również podziwiać ekspozycję tkanin dwuosnowowych. Dla najmłodszych uczestników zapewniono park rozrywki.

Równolegle z występami artystycznymi na scenie odbywały się wykłady na auli. Prowadzący zaprezentowali następujące tematy:

„Pszczoła w moim otoczeniu – zakładanie przydomowych pasiek” mgr inż. Stanisław Olszewski

„Zasady bioasekuracji w odniesieniu do ASF i grypy ptaków” mgr inż. Tomasz Olszewski

„Wpływ hodowli roślin na wydajność produkcji rolnej” inż. R. Radulski

Uczestnicy Forum degustowali potrawy regionalne przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Sponsorem produktów regionalnych było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasi uczniowie przygotowali produkty regionalne takie jak kiszka ziemniaczana, babka ziemniaczana, swojskie wędliny, ogórki małosolne, ser koryciński, chłodnik.

 

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook