Beata Supeł
Główna księgowa
Czołpińska Jolanta
Pedagog szkolny
Grzegorz Ziółkowski
doradca zawodowy
 • 1. Błaszko-Ziniuk Jolanta chemia, produkcja zwierzęca
  2. Cybulko Piotr przedmioty zawodowe
  3. Czołpińska Jolanta pedagog, język angielski
  4. Dyśko Jacek nauka jazdy
  5. Dziełak Agnieszka język polski
  6. Dziełak Czesław edukacja dla bezpieczeństwa
  7. Gniedziejko Anna przedmioty zawodowe
  8. Grodzka Małgorzata język angielski
  9. Halicka Sylwia język rosyjski
  10. Haponik Katarzyna język angielski
  11. Jacewicz Krystyna biblioteka
  12. Kiejko Monika przedmioty zawodowe
  13. Kołpak Ewa język rosyjski, przedmioty zawodowe, język polski
  14. Kopeć Andrzej przedmioty zawodowe
 • 15. Krutul Katarzyna przedmioty zawodowe
  16. Krutul Krystyna religia
  17. Krynicki Paweł wychowanie fizyczne
  18. Ks. Swatkowski Karol religia
  19. Kuczakowska Marta biologia, produkcja zwierzęca
  20. Lachowicz Agnieszka przedmioty zawodowe
  21. Lewicki Bartłomiej nauka jazdy, przedmioty zawodowe
  22. Łapiński Tadeusz przedmioty zawodowe
  23. Łazarski Szymon przedmioty zawodowe
  24. Olszewska Bożena matematyka
  25. Olszewski Stanisław produkcja zwierzęca
  26. Olszewski Tomasz produkcja roślinna
  27. Pac Paweł przedmioty zawodowe
  28. Panasewicz Mirosław wychowanie fizyczne, nauka jazdy
  29. Pryzmont Wojciech geografia, informatyka, przedmioty zawodowe
  30. Sieńko Dariusz język polski
  31. Skowroński Marcin nauka jazdy, przedmioty zawodowe
  32. Struczewska Joanna język rosyjski, wychowanie do życia w rodzinie
  33. Szeremeta Andrzej przedmioty zawodowe
  34. Szymaniuk Agnieszka matematyka
  35. Szyszko Małgorzata matematyka, fizyka
  36. Zarzecki Bogusław historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne
  37. Ziółkowski Grzegorz doradca zawodowy
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook