Beata Supeł
Główna księgowa
 • Betto Małgorzata technika
 • Błaszko-Ziniuk Jolanta chemia, produkcja zwierzęca
 • Dermiaha Martyna pedagog, doradca zawodowy
 • Dyśko Jacek nauka jazdy
 • Dziełak Agnieszka język polski
 • Dziełak Czesław edukacja dla bezpieczeństwa, wf
 • Giedzicz Jarosław  przedmioty zawodowe
 • Gniedziejko Anna przedmioty zawodowe
 • Gotówko Dorota religia
 • Halicka Sylwia język rosyjski
 • Jacewicz Krystyna biologia, biblioteka
 • Jurczewski Dawid język angielski
 • Kiejko Monika przedmioty zawodowe
 • Kołpak Ewa język rosyjski, przedmioty zawodowe,
 • Kopeć Andrzej przedmioty zawodowe
 • Krutul Katarzyna przedmioty zawodowe
 • Krutul Krystyna religia
 • Krynicki Paweł wychowanie fizyczne
 • Ks. Stasiński Tobiasz religia
 • Kuczakowska Marta biologia, produkcja zwierzęca
 • Lachowicz Agnieszka przedmioty zawodowe
 • Lewicki Bartłomiej nauka jazdy, przedmioty zawodowe
 • Łazarski Szymon przedmioty zawodowe
 • Masełbas Jolanta język polski
 • Okuła Róża język angielski
 • Olszewska Bożena matematyka
 • Olszewski Stanisław produkcja zwierzęca, nauka jazdy
 • Olszewski Tomasz geografia, produkcja roślinna
 • Pac Paweł przedmioty zawodowe
 • Panasewicz Mirosław wychowanie fizyczne, nauka jazdy
 • Pawlińska Joanna przedmioty zawodowe
 • Pryzmont Wojciech  informatyka, przedmioty zawodowe
 • Sieńko Dariusz język polski, wiedza o kulturze
 • Skowroński Marcin nauka jazdy, przedmioty zawodowe
 • Sobolewski Tadeusz matematyka
 • Struczewska Joanna język rosyjski, wychowanie do życia w rodzinie
 • Szczerba Jarosław muzyka
 • Szeremeta Andrzej przedmioty zawodowe
 • Szymaniuk Agnieszka matematyka
 • Szyszko Małgorzata matematyka, fizyka
 • Wojciechowski Eugeniusz  przedmioty zawodowe
 • Zarzecki Bogusław historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook