Beata Supeł
Główna księgowa

 Grono pedagogiczne na rok szkolny 2021/22

 • 1 Betto Małgorzata Biologia
  2 Błaszko-Ziniuk Jolanta Produkcja zwierzęca
  3 Bohdan Martyna Chemia
  4 Obrębska Karolina Wychowawca w Internacie
  5 Czaplejewicz -Śpiewak Agnieszka Wychowawca w Internacie
  6 Dermiaha Martyna Pedagog szkolny
  7 Dudziuk Dominika Przedmioty zawodowe
  8 Dyśko Jacek Przedmioty zawodowe, nauka jazdy
  9 Dziełak Agnieszka biblioteka
  10 Dziełak Czesław Edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
  11 Dzienis Grzegorz Produkcja zwierzęca
  12 Dzienis Krzysztof Przedmioty zawodowe
  13 Giedzicz Jarosław Przedmioty zawodowe
  14 Halicka Sylwia Język rosyjsk
  15 Jacewicz Krystyna Biblioteka
  16 Jurczewski Dawid Język angielski
  17 Kiejko Monika Przedmioty zawodowe
  18 Kołpak Ewa Język rosyjski, język polski, przedmioty zawodowe
  19 Kopeć Andrzej Przedmioty zawodowe
  20 Kopeć Renata Przedmioty zawodowe
  21 Krutul Katarzyna Przedmioty zawodowe
  22 Krutul Krystyna Religia
  23 Krynicki Paweł Wychowanie fizyczne
  24 Kuczakowska Marta Urlop macierzyński
  25 Lewicki Bartłomiej Przedmioty zawodowe, nauka jazdy
  26 Lewicka Martyna Doradca zawodowy, Przedmioty zawodowe
  27 Masełbas Krzysztof Nauka jazdy
  28 Okuła Róża Język angielski
  29 Olszewska Bożena Matematyka
  30 Olszewski Stanisław Nauka jazdy
  31 Olszewski Tomasz Geografia, przedmioty zawodowe
  32 Pawlińska Joanna Przedmioty zawodowe
  33 Pryzmont Wojciech Przedmioty zawodowe
  34 Sadłowska Sylwia Zajęcia rewalidacyjne
  35 Sieńko Dariusz  Język polski
  36 Skowrońska Katarzyna  Język polski, wychowawca w internacie
  37 Struczewska Joanna Język rosyjski, wychowanie do życia w rodzinie
  38 Szczerba Jarosław Muzyka
  39 Ks. Szczesiul Adam  Religia
  40 Szymaniuk Agnieszka Matematyka, informatyka
  41 Szyszko Małgorzata Matematyka, fizyka
  42 Zakrzewska Martyna Język angielski
  43  Zarzecki Bogusław Historia, wiedza o społeczeństwie
  44 Zieziulewicz Marzena Biologia, wychowawca w Internacie
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook