Beata Supeł
Główna księgowa

Kadra pedagogiczna na rok szkolny 2023/24

 

  • Błaszko-Ziniuk Jolanta – przedmioty zawodowe
  • Bohdan Martyna –chemia, matematyka
  • Danilewicz Elżbieta – wychowawca internatu
  • Dermiaha Martyna – pedagog, doradztwo zawodowe
  • Dudziuk Dominika – przedmioty zawodowe
  • Dyśko Jacek – nauka jazdy, przedmioty zawodowe
  • Dziełak Agnieszka – biblioteka
  • Dziełak Czesław – edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
  • Dzienis Grzegorz – przedmioty zawodowe
  • Dzienis Krzysztof – przedmioty zawodowe
  • Giedzicz Jarosław- przedmioty zawodowe
  • Gieniusz Alicja- wychowawca internatu
  • Gotówko Dorota – religia
  • Geniusz Alicja – wychowawca w internacie, pedagog specjalny
  • Halicka Sylwia – język rosyjski
  • Jacewicz Krystyna – biblioteka
  • Jakimik -Popławska Ewelina-wychowawca w internacie
  • Ibrahim Dawid – język angielski
  • Kiejko Monika – przedmioty zawodowe
  • Kołpak Ewa – język polski, język rosyjski, przedmioty zawodowe
  • Kopeć Andrzej – przedmioty zawodowe
  • Kopeć Renata – przedmioty zawodowe
  • Kotuk Agnieszka – język polski, religia
  • Krutul Katarzyna – przedmioty zawodowe
  • Krutul Krystyna – religia
  • Krynicki Paweł – wychowanie fizyczne
  • Kuczakowska Marta – biologia, produkcja zwierzęca
  • Lewicki Bartłomiej – nauka jazdy, przedmioty zawodowe
  • Lewicka Martyna- wychowawca w internacie
  • Masełbas Krzysztof – nauka jazdy
  • Obrębska Karolina – wychowawca w internacie
  • Okuła Róża – język angielski
  • Olszewski Stanisław – nauka jazdy
  • Olszewski Tomasz – geografia, produkcja roślinna, KIEROWNIK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
  • Pawlińska Joanna – przedmioty zawodowe
  • Pryzmont Wojciech – informatyka, przedmioty zawodowe
  • Radulski Rafał – przedmioty zawodowe
  • Sadłowska Sylwia – zajęcia rewalidacyjne, pedagog specjalny
  • Sieńko Dariusz –  język polski
  • Skowrońska Katarzyna – język polski
  • Struczewska Joanna – język rosyjski, wychowanie do życia w rodzinie
  • Szczerba Jarosław – muzyka
  • Szymaniuk Agnieszka – matematyka, informatyka
  • Szyszko Małgorzata – matematyka, fizyka
  • Turycz Bożena – wychowawca internatu
  • Zarzecki Bogusław – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook