Beata Supeł
Główna księgowa

Grono pedagogiczne na rok szkolny 2022/23

 • Betto Małgorzata – biologia
 • Błaszko-Ziniuk Jolanta – produkcja zwierzęca
 • Bohdan Martyna –chemia, matematyka
 • Danilewicz Elżbieta – wychowawca internatu
 • Dermiaha Martyna – pedagog, doradztwo zawodowe
 • Dudziuk Dominika – przedmioty zawodowe
 • Dyśko Jacek – nauka jazdy, przedmioty zawodowe
 • Dziełak Agnieszka – biblioteka
 • Dziełak Czesław – edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
 • Dzienis Grzegorz – przedmioty zawodowe
 • Dzienis Krzysztof – przedmioty zawodowe
 • Giedzicz Jarosław- przedmioty zawodowe
 • Gieniusz Alicja- wychowawca internatu
 • Gotówko Dorota -urlop zdrowotny
 • Halicka Sylwia – język rosyjski
 • Jacewicz Krystyna – biblioteka
 • Jurczewski Dawid – język angielski
 • Kiejko Monika – przedmioty zawodowe
 • Kołpak Ewa – urlop zdrowotny
 • Kopeć Andrzej – przedmioty zawodowe
 • Kopeć Renata – przedmioty zawodowe
 • Kotuk Agnieszka – język polski, religia
 • Krutul Katarzyna – przedmioty zawodowe
 • Krutul Krystyna – religia
 • Krynicki Paweł – wychowanie fizyczne
 • Kuczakowska Marta – biologia, produkcja zwierzęca
 • Lewicki Bartłomiej – nauka jazdy, przedmioty zawodowe
 • Masełbas Krzysztof – nauka jazdy
 • Obrębska Karolina – wychowawca internatu
 • Okuła Róża – język angielski
 • Olszewski Stanisław – nauka jazdy
 • Olszewski Tomasz – geografia, produkcja roślinna
 • Pawlińska Joanna – przedmioty zawodowe
 • Pryzmont Wojciech – urlop zdrowotny
 • Radulski Rafał – przedmioty zawodowe
 • Sadłowska Sylwia – zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna
 • Sieńko Dariusz –  język polski
 • Skowrońska Katarzyna – język polski, wychowawca internatu
 • Struczewska Joanna – język rosyjski, wychowanie do życia w rodzinie
 • Szczerba Jarosław – muzyka
 • ks. Szczesiul Adam- religia
 • Szymaniuk Agnieszka – matematyka, informatyka
 • Szyszko Małgorzata – matematyka, fizyka
 • Turycz Bożena – wychowawca internatu
 • Zarzecki Bogusław – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook