SAMORZĄD INTERNATU

Opiekun Katarzyna Skowrońska

Samorząd internatu :
Przewodniczący Daniel Siemion
Zastępca Julia Oleksy

Sekcja do spraw organizacji wydarzeń kulturalnych:
Emilia Wirkowska
Kacper Siemion
Izabela Chomicka
Weronika Kramkowska

Wychowankowie z Samorządu Internatu oraz podległych mu sekcji:
– przygotowują imprezy i uroczystości internackie,
– dbają o wystrój internatu i porządek
– opiniują jadłospis
– prowadzą kronikę internatu
– organizują samopomoc koleżeńską w nauce,
– tworzą atmosferę życzliwości i otwartości wśród mieszkańców,
-współpracują z wychowawcami internatu,
– włączają młodzież z klas I w czynne życie internatu, kultywowanie tradycji.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook