SAMORZĄD INTERNATU

Przewodniczący Samorządu:
Zastępca: 
Skarbnik: 
Sekretarz:

Sekcja dekoracyjna:
Sekcja czystości:

Opiekun Samorządu:


Wychowankowie z Samorządu Internatu oraz podległych mu sekcji:

– przygotowują imprezy i uroczystości internackie,
– dbają o wystrój internatu i porządek
– opiniują jadłospis
– prowadzą kronikę internatu
– organizują samopomoc koleżeńską w nauce,
– tworzą atmosferę życzliwości i otwartości wśród mieszkańców,
-współpracują z wychowawcami internatu,
– włączają młodzież z klas I w czynne życie internatu, kultywowanie tradycji.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook