SAMORZĄD INTERNATU

Opiekunowie Samorządu:

  1. Martyna Lewicka
  2. Elżbieta Danilewicz

Samorząd internatu:

Przewodniczący – Patrycja Gejdel

Zastępca – Justyna Sakowicz

Skarbnik – Artur Kozioł

Członkowie Samorządu:

  1. Weronika Nowicka
  2. Daria Szymczuk
  3. Aleksandra Arciszewska
  4. Matan Adam

Wychowankowie z Samorządu Internatu oraz podległych mu sekcji:
– przygotowują imprezy i uroczystości internackie,
– dbają o wystrój internatu i porządek
– opiniują jadłospis
– prowadzą kronikę internatu
– organizują samopomoc koleżeńską w nauce,
– tworzą atmosferę życzliwości i otwartości wśród mieszkańców,
-współpracują z wychowawcami internatu,
– włączają młodzież z klas I w czynne życie internatu, kultywowanie tradycji.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook