1. Jakie oferujecie kierunki kształcenia?

Jesteśmy szkołą rolniczą, która oferuje kształcenie wielokierunkowe rolnicze. Wybierając technikum kształcimy w zawodach: technik rolnik, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych. Szkoła branżowa I stopnia kształci w zawodzie rolnik oraz mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.

  1. Ile lat trwa nauka w ZS CKR W Janowie?

Uczniowie zrekrutowani do pierwszej klasy w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczać będą do pięcioletniego technikum, lub 3-letniej Szkoły Branżowej I Stopnia.

  1. Czy po technikum mogę iść na studia?

Tak. Uczniowie oprócz egzaminów zawodowych mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. Dzięki temu, oprócz wyuczonego zawodu, mają możliwość pójścia na studia wyższe!

  1. Czy muszę robić badania przed rozpoczęciem nauki w ZS CKR W Janowie?

Tak. Jest to wymóg obowiązkowy. Każdy uczeń składający dokumenty do naszej szkoły musi przejść badanie lekarskie u lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie. Na podstawie wydanego przez nas skierowania – badania te, najczęściej są bezpłatne.

  1. Czy można przyjść i zwiedzić szkołę?

Tak, serdecznie zapraszamy! Należy zgłosić się do pedagoga szkolnego pedagog.janow@wp.pl lub do doradcy zawodowego doradca.zsckrjanow@wp.pl abyśmy mogli odpowiedzieć na wszystkie pytania i oprowadzić po naszej szkole.

  1. Ile trzeba mieć punktów z egzaminu ósmoklasisty, aby zostać przyjętym do ZS CKR W Janowie?

Zasady przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów do ZS CKR w Janowie określa regulamin rekrutacji, który dostępny  jest na stronie szkoły. Na podstawie podanej tam punktacji przyznawane są  punkty dla ucznia m.in. za oceny na świadectwie szkolnym oraz wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły, mają osoby z najwyższą punktacją.

  1. Co jeśli nie zdam egzaminu zawodowego?

Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe. Jeśli natomiast uczeń go nie zaliczy, otrzymuje świadectwo ukończenia Technikum, jednak bez określonego zawodu. . Warto zaznaczyć, że do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe można przystąpić kilka razy. Natomiast posiadając samo świadectwo ukończenia Technikum, nawet jeśli nie zdało się egzaminu zawodowego, można – po zdaniu matury – wziąć udział w rekrutacji na studia wyższe.

  1. Jakich języków obcych będę się uczyć w ZS CKR W Janowie?

W ZSCKR w Janowie realizowane są zajęcia z języka angielskiego i rosyjskiego.

  1. Czy można wybrać więcej niż jeden kierunek?

Tak, w naszej ofercie można wybrać trzy kierunki, z tym że jeden jest kierunkiem preferowanym, natomiast dwa kierunki są rezerwowe. Należy zaznaczyć je w formularzu rekrutacyjnym.

   10.  Czy szkoła dysponuje własnym Internatem?

Jesteśmy jedną z nielicznych szkół, która posiada Internat. Oferujemy w nim bezpłatny pobyt dla młodzieży z odległych miejscowości, która ma problemy z dojazdem do szkoły.

  1. Czy w szkole jest możliwość kupienia obiadów?

W szkole jest sklepik, który serwuje dania obiadowe (każdego dnia jest inny zestaw obiadowy), sałatki oraz kanapki.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook