“Tygodzień z Filologią”

W ramach “Tygodnia z Filologią” organizowanego przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku uczniowie klas IIc, IIIb, IVc i IVd wysłuchali prelekcji online “O upiorach, wąpierzach i rusałkach, czyli obraz wierzeń słowiańskich u polskich romantyków”. Spotkanie zorganizowała p. Katarzyna Skowrońska

Pierwszy dzień wiosny

Dawne obrzędy ludowe, żywa tradycja. Mieszkańcy internatu uczcili pierwszy dzień wiosny w tradycyjny sposób. Ulicami Janowa przeszedł pochód z Marzanną na czele. Uczniowie przegonili zimę paląc własnoręcznie wykonaną, słomianą kukłę.

Zasiej łąkę kwietną z MRiRW

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie przystąpił do organizowanej przez MRiRW akcji o charakterze edukacyjnym , w ramach której otrzymaliśmy nasiona kwietnej łąki. Spośród 150 szkół  nasza szkoła znalazła się na 99 miejscu.Już powoli przygotowujemy się do przygotowania miejsca pod zasiew nasion. Kwietna łąka pozwoli żywić pszczoły, które mamy w naszej pasiece oraz pozwoli […]

Konkurs językowy „Poliglota”

Dnia 15.03.2023 odbył się konkurs językowy „Poliglota”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce. Uczniowie, którzy wzięli udział: Gabriel Gardziejczyk z kl. IVc i Radosław Chodziutko z kl. IVa.

65 Jubileusz w ZSCKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie w Starym Lubiejewie

Dnia 15.03.2023 odbył się 65 Jubileusz w ZSCKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie w Starym Lubiejewie. Przy obchodach tego dnia zwiedziliśmy Muzeum Dom Rodziny Pileckich oraz  uczestniczyliśmy w apelu. Uczniowie: Jacek Znorko kl. IVa, Radosław Chodziutko kl. IVa i Arkadiusz Chorąży kl. IIIa wzięli udział w  Internetowym Konkursie Wiedzy o Szkole Podchorążych Piechoty w […]

„TRADYCYJNY SAD”

„TRADYCYJNY SAD” to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego minisadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych na ogólnodostępnym terenie. Sad może zostać założony przy szkole, […]

Wieczór z poezją

W dniu 14 marca w Internacie poświęciliśmy wieczór na spotkanie z poezją. Czytaliśmy wiersze: wesołe, smutne, miłosne i inne. Nasze wychowawczynie czytały swoje ulubione wiersze, miło spędziliśmy popołudnie.

Terenowe zajęcia praktyczne z chowu i hodowli zwierząt oraz rozrodu i inseminacji

W ramach zajęć praktycznych z chowu i hodowli zwierząt oraz rozrodu i inseminacji uczniowie technikum weterynaryjnego zapoznali się z organizacją pracy przy hodowli koni, pod okiem fachowca z Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni. W trakcie dyskusji zapoznano uczniów z kwestiami żywienia zwierząt, organizacji rozrodu i zabiegami pielęgnacyjnymi. Dziękujemy Pani Joannie Maksimowskiej – Moroz za współpracę.

„ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów”

W ramach realizowanego projektu „ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów” RPPD.03.03.01-20-0250/19 Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podlaskiego na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski zaakceptował zmiany w projekcie, tym samym zwiększając środki na realizację szkoleń i kursów dla uczniów oraz na zakup pomocy dydaktycznych. Uczniowie Technikum będą mogli wziąć […]

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook