lista osób - sesja styczneń 2020

NazwaOpisRozmiarPobrańDodanoŚciągnij
Lista osób przystępujących do egzaminu praktycznego w sesji 20201 241.67 kb2619-12-2019 Ściągnij
Lista osób przystępujących do egzaminu pisemnego w sesji 20201 242.14 kb2619-12-2019 Ściągnij

egzaminy zawodowe

NazwaOpisRozmiarPobrańDodanoŚciągnij
Komunikat o harmonogramie-2020 705.37 kb2423-09-2019 Ściągnij
Komunikat o dostosowaniach-2020 558.64 kb1623-09-2019 Ściągnij
Informacja o egzaminie potwierdającym kwalifikacje w zawodzie 2020 8.31 mb3523-09-2019 Ściągnij

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook