Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Przeznaczony jest dla uczniów, którzy mieszkają zbyt daleko lub mają utrudniony dojazd do szkoły z miejsca zamieszkania.  Internat ma charakter koedukacyjny.  W każdym pokoju znajdują się  toalety, prysznice, a na każdym poziomie pomieszczenia socjalne i sale telewizyjne. Pokoje są w pełni wyposażone i dostosowane do potrzeb młodzieży, umożliwiając im zarówno wypoczynek, jak i naukę. Każdy pokój mieszkalny posiada stałe łącze internetowe. Mieszkańcy internatu mogą także korzystać z sal do cichej nauki, ze zgromadzonych tam słowników,  encyklopedii i prasy młodzieżowej.  Pobyt w internecie jest bezpłatny.

Całodobową opiekę nad młodzieżą pełnią wykwalifikowani nauczyciele-wychowawcy, którzy służą wychowankom swoją pomocą i radą w wielu sprawach, zarówno dydaktycznych, wychowawczych, jak również osobistych. Codziennie   dyżury w internacie mają także nauczyciele ze szkoły, którzy pomagają mieszkańcom w nauce.  Wychowawcy planują i organizują proces wychowawczy,  tworzą dogodne warunki do rozwoju swoich  podopiecznych, współpracują z nauczycielami uczącymi w szkole i są w stałym kontakcie z rodzicami.

 

Wszystko to i jeszcze wiele innych rzeczy, które nie zostały tu wspomniane, są częścią życia w internacie. A wszyscy zarówno podopieczni jak i wychowawcy starają się, aby panowała tu ciepła, przyjazna i domowa atmosfera.

Przyjdź, zobacz, zamieszkaj….

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook