Technik Weterynarii

Nauka na kierunku technik weterynarii trwa 5 lat, w trakcie których uczniowie zdają
2 egzaminy zawodowe w zakresie kwalifikacji RL.10 prowadzenie chowu i inseminacja zwierząt oraz  RL.11 wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego.Po ukończeniu szkoły i zaliczeniu
egzaminów ze wszystkich kwalifikacji słuchacz otrzymuje dyplom technika weterynarii, do którego wydawany jest również suplement w języku angielskim tzw. europass uznawany w krajach Unii Europejskiej. Szkoła współpracuje z lecznicą weterynaryjną w Janowie Eskulap Usługi Weterynaryjne Szymon Łazarski, gdzie nasi uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu.

Zawód technik weterynarii przygotowuje do pracy w lecznicach weterynaryjnych, zakładach przetwórstwa spożywczego, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, stacjach hodowli i unasieniania zwierząt oraz umożliwia samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze.

W trakcie nauki uczeń zdobędzie m.in. następujące umiejętności:

 • prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywanie zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 • wykonywanie czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
 • wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonywanie czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa,
 • prowadzenie i obsługiwanie ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Przedmioty na kierunku technik weterynarii:

 1. Podstawy działalności gospodarczej
 2. Kompetencje społeczne i praca w zespole
 3. BHP
 4. Przepisy ruch drogowego kategorii T
 5. Język angielski w weterynarii
 6. Anatomia i fizjologia zwierząt
 7. Chów i hodowla zwierząt
 8. Rozród i inseminacja zwierząt
 9. Diagnostyka weterynaryjna
 10. Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
 11. Kontrola i nadzór weterynaryjny
 12. Zajęcia praktyczne:
 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Chów zwierząt
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Profilaktyka i leczenie
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny

 

Gdy ukończysz szkołę oraz zdasz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymasz dyplom i możesz podjąć pracę m.in. :

 • lecznicach zwierząt,
 • przychodniach weterynaryjnych,
 • fermach,
 • schroniskach,
 • organach inspekcji weterynaryjnej,

 

podanie dzienne

NazwaOpisRozmiarPobrańDodanoŚciągnij
Podanie do technikum na rok szkolny 2023-2024 149.93 KB11302-08-2023 Ściągnij

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook