Dla rolników i osób wykonujących zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy organizowane są szkolenia w zakresie:

STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM

 • podstawowe – 14 godzinne (2 dniowe)

 • uzupełniające – 7 godzinne (1 dniowe).

Szkolenia podstawowe przeznaczone są dla osób, które nigdy jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniu z tego zakresu. Szkolenie uzupełniające przeznaczone jest natomiast dla osób, które wcześniej ukończyły szkolenie podstawowe.

Program szkolenia podstawowego:

 • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych – 1 godz.

 • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin – 1 godz.

 • integrowana ochrona roślin – 2,5 godz.

 • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – 4,5 godz.; (w tym – 3,5 godz. zajęć praktycznych)

 • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – 3 godz.

 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – 2 godz.

Program szkolenia uzupełniającego:

 • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów – 1 godz.

 • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin –aktualizacja wiedzy – 0,5 godz.

 • integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy – 2 godz.

 • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy – 2,5 godz.; (w tym – 1,5 godz. zajęć praktycznych)

 • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy – 0,5 godz.

 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy – 0,5 godz.

Szkolenia organizowane są na terenie ZSCKR w Janowie. Informacji w sprawie szkoleń udziela i prowadzi nabór kandydatów:

 • sekretariat ZSCKR w Janowie tel. 857216216

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia i uprawnia użytkowników profesjonalnych do wykonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook