Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;

2) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;

4) prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych

Uzyska:

  • bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T ,
  • umiejętności do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego
  • umiejętność nauki i pracy nowoczesnymi maszynami rolniczymi
  • umiejętności pozyskiwania dopłat i dotacji unijnych

Rolnik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

3) prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;

4) obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Uzyska:

  • bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii T ,
  • umiejętności do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego
  • umiejętność nauki i pracy nowoczesnymi maszynami rolniczymi
  • umiejętności pozyskiwania dopłat i dotacji unijnych

 

 

 

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook