Szkoła Branżowa I Stopnia w Zawodzie Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych .

W trakcie nauki zdobędziesz m.in. następujące umiejętności:

  • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
  • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
  • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych,
  • prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych,
  • bezpłatne prawo jazdy kategorii B i T ,
  • umiejętności do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego
  • umiejętność nauki i pracy nowoczesnymi maszynami rolniczymi
  • pozyskiwanie dopłat i dotacji unijnych

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook