Sieczkarnia samojezdna jest maszyną rolniczą przeznaczoną do równoczesnego koszenia, rozdrabniania, miażdżenia i cięcia oraz do bezpośredniego transportowania na przyczepę odpowiednim, przeznaczonym do tego celu kanałem. Po kursie na sieczkarnię samojezdną można wykonywać prace z zakresu zbierania roślin zarówno wysokołodygowych, jak i niskołodygowych.

Wymagania na szkolenia operatora sieczkarni

Aby przystąpić do kursu na operatora sieczkarni samojezdnej trzeba spełnić podstawowe wymagania. Należy mieć ukończone 18 lat oraz minimum wykształcenie podstawowe. Równie ważnym kryterium jest posiadana kategoria prawa jazdy. Od kandydatów na operatorów sieczkarni samojezdnych wymaga się co najmniej kategorii B lub T.

Kategoria T daje uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą oraz pojazdami wolnobieżnymi na drodze publicznej. Przepisy te odwołują się również do obsługiwania sieczkarni samojezdnych.

Podczas programu na operatora sieczkarni samojezdnej kursanci zyskują zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne. Zapoznają się z budową i działaniem poszczególnych podzespołów maszyny, właściwym sposobem eksploatacji urządzenia oraz z metodami postępowania w sytuacjach awaryjnych.

 

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook