od 01.09.2024 r.

 Niezwykle ważna dla zawodu kucharza jest dobra organizacja pracy, wrażliwość smakowa, wyobraźnia oraz zmysł artystyczno-estetyczny. To zawód wymagający ciągłego doskonalenia swoich umiejętności oraz zdobywania praktycznej wiedzy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego, potrafiącego reagować na zmieniającą się rzeczywistość. “Kucharz jest artystą, a gotowanie sztuką”.

KWALIFIKACJE:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań (egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
 • tytuł czeladnika (egzamin organizowany przez Izbę Rzemieślniczą).

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA:

Szkoła kształci w tym zawodzie , gdzie kształcenie teoretyczne i zajęcia praktyczne odbywają się w szkole w nowoczesnych pracowniach , a praktyki  u pracodawców w restauracjach.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie KUCHARZ będzie przygotowany do:

 • sporządzania potraw i napojów,
 • przestrzegania zasad racjonalnego żywienia,
 • obliczania wartości energetycznej i odżywczej produktów, co daje dodatkowe możliwości zatrudnienia w sanatoriach i szpitalach,
 • planowania i sporządzania kart menu,
 • profesjonalnego dekorowania potraw i przygotowywania ich ekspozycji,
 • współpracy w zespole i nabycia doświadczenia w przygotowaniu bankietów, wesel
  i różnych uroczystości.

KUCHARZ  znajdzie zatrudnienie w:

 • restauracji, kawiarni i innych lokalach gastronomicznych,
 • firmach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych,
 • prowadzić własną działalność gastronomiczną.

Absolwent może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook