otwarcie 01.09.2024 r.

Cukiernik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stojący przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także zajęcia praktyczne u pracodawców. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze przygotowanego do wykonywania tego zawodu, który szybko reaguje na zmieniającą się rzeczywistość.

KWALIFIKACJE:

 • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych (egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
 • tytuł czeladnika (egzamin organizowany przez Izbę Rzemieślniczą).

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA:

Szkoła kształci w tym zawodzie – kształcenie teoretyczne oraz zajęcia praktyczne odbywać się będą w szkole, w nowoczesnych pracowniach, natomiast praktyki w cukierniach .

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie cukiernik będzie przygotowany do:

 • produkcji i dekoracji ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych,
 • stosowania receptur cukierniczych,
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
 • współpracy w zespole,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń,
 • przechowywania i utrwalania żywności.

Cukiernik znajdzie zatrudnienie w:

 • w zakładach cukierniczych produkujących wyroby karmelowe, czekoladowe, pieczywo cukiernicze trwałe,
 • w zakładach produkujących wyroby ciastkarskie,
 • w zakładach gastronomicznych produkujących ciasta, lody i desery,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook