W dniu 21.06.2024r w czasie apelu na hali sportowej przy ZSCKR w Janowie, zakończyliśmy rok szkolny 2023/24.
Uroczystość uświetnili goście:
Magdalena Bartosińska – Dyrektor Departamentu Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Agnieszka Szczygielska – Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Białymstoku,
Igor Michał Skrodzki – przedstawiciel Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży,
Mieczysław Baszko – Członek Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
Ks. Stanisław Chim – Proboszcz Parafii pw. św. Jerzego w Janowie
Jerzy Pogorzelski – Wójt Gminy Janów,
Marta Pietraszewska – zastępca kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sokółce,
Karolina Dereszkiewicz – pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sokółce.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego szkoły oraz odśpiewaniu hymnu, Pani Dyrektor Departamentu Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odczytała list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Czesława Siekierskiego, na zakończenie mijającego roku szkolnego.
Następnie Dyrektor ZSCKR w Janowie, Pani Sylwia Anna Sadłowska zwróciła się do zebranych podsumowując mijający okres. Podziękowała za pracę uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym za wspólny rok i pracę na rzecz szkoły, życząc wszystkim owocnych i bezpiecznych wakacji.
W dalszej części przyszedł czas na wręczenie nagród i wyróżnień uczniom z najlepszymi ocenami w szkole, najlepszą frekwencją, laureatom konkursów, a także certyfikatów ukończenia praktyk zagranicznych oraz kursów.
Ostatnim punktem programu była część artystyczna, w wykonaniu uczniów klas pierwszych, po zakończeniu której uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas w celu otrzymania świadectw.
Dziękujemy za wspólny rok i do zobaczenia po wakacjach!
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook