Za nami kolejny pełen wydarzeń wtorek w internacie. Najpierw mieszkańcy mogli poznać swoje predyspozycje i uzdolnienia dzięki zrobionemu testowi inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera. Później uhonorowaliśmy wyróżniających się, w kończącym się roku szkolnym, wychowanków. Otrzymali dyplomy i drobne upominki. Gratulujemy!

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook