Samorząd Uczniowski ZSCKR w Janowie pamięta o patronie – prof. Józefie Marcinkiewiczu – tuż przed wakacjami.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook