Dnia 19 maja na zaproszenie Stowarzyszenia Świętego Izydora Oracza w Białymstoku wzięliśmy udział w uroczystościach w parafii p. w. Ducha Świętego w Białymstoku. Stowarzyszenie świętowało w tym roku swój jubileusz dwudziestu lat istnienia w naszym regionie. Na rozpoczęcie programu zaprezentowano część artystyczną a po niej Mszy Świętej przewodniczył Arcybiskup Józef Guzdek, na którą przybyli licznie przedstawiciele: Europarlamentu z województwa podlaskiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Podlaskiej Izby Rolniczej, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego, młodzież ze szkół rolniczych z regionu, przedsiębiorcy z sektora rolno – spożywczego a także uhonorowani laureaci. Wszystkim wyróżnionym medalami Świętego Izydora Oracza serdecznie gratulujemy.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook