W uroczystej atmosferze, klasy piąte technikum pożegnały się z etapem szkolnym. Pierwszym etapem było wprowadzenie sztandaru szkoły, odśpiewanie hymnu Polski. Następnie uczniowie zaprezentowali montaż słowno-intrumentalno-muzyczny . Podsumowanie pięciu lat nauki dokonała Dyrektor szkoły Sylwia Sadłowska odczytując list Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi skierowanego do absolwentów szkoły, rodziców, nauczycieli. Następnie p. dyrektor przypomniała najlepszy dorobek absolwentów, czyli udział w konkursach, olimpiadach, szkoleniach, płatnych stażach zawodowych, wyjazdach w ramach Erasmus Plus. Kolejnym etapem były podziękowania: rodzicom uczniów osiągających najwyższe wyniki, a kolejno uczniom za dorobek wszystkich lat. Dziękujemy !!
 Zakończenie roku to czas refleksji nad przeszłością oraz radosne przywitanie przyszłości.
Teraz, z nadzieją i determinacją, stawiają kolejne kroki w drodze ku nowym wyzwaniom i sukcesom. Gratulacje dla absolwentów oraz powodzenia na egzaminach!
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook