W dniu 26.03 uczniowie technikum weterynaryjnego uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych w Politechnice Bydgoskiej. Zajęcia odbywały się na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt pod kierunkiem dr inż Włodzimierza Nowickiego, dr hab. inż. Hanny Jankowiak i dr inż. Aleksandry Cebulskiej. Uczniowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu topografii narządów wewnętrznych i osteologii zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Ponadto omówiono czynniki kształtujące jakość mięsa wieprzowego a uczniowie wykonali ocenę subiektywną i obiektywną polędwicy. Podziękowania należą się także Panu Kamilowi Kądziołka który jest pełnomocnikiem ds. współpracy ze szkołami średnimi. Po zajęciach  w drodze powrotnej zajechaliśmy do znanej i lubianej restauracji.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook