„TRADYCYJNY SAD” to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego minisadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych na ogólnodostępnym terenie.
Sad może zostać założony przy szkole, kościele, plebanii lub na działce należącej do gminy. Położono nacisk na prowadzenie sadu w sposób naturalny tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem ekologicznego sposobu ochrony roślin, który ogranicza negatywny wpływ upraw na środowisko. Projekt skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
Swoich sił postanowili spróbować uczniowie technikum rolniczego wraz z opiekunem w projekcie – p. Grzegorzem Dzienis. Najważniejsze kwestie związane z realizacją pomysłu dziś przedstawili zainteresowanym uczniom. Dodatkowym wsparciem w ramach konkursu jest głos eksperta – p. Tomasza Olszewskiego, która posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sadownictwa. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że zespół przejdzie do kolejnego etapu. Więcej informacji pod adresem: https://tradycyjnysad.pl
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook