W ramach upowszechnienia projektu “Mobilność kadry Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie” nauczyciele biorący udział w tym projekcie przygotowali tablicę informacyjną na temat wyjazdu, którą ustawili na korytarzu szkolnym.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook