W dniu 8 marca uczeń naszej szkoły Arkadiusz Chorąży wziął udział w finale krajowym Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Organizatorem tego wydarzenia jest Związek Młodzieży Wiejskiej pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy ogromnym wsparciu wielu instytucji z otoczenia branży rolniczej. Dokładnie 71 osób z całego kraju zmierzyło się z pierwszym etapem – testem teoretycznym. Zgodnie z regulaminem byli to uczniowie szkół średnich, studenci i rolnicy do 40 roku życia. Mimo tego wyśrubowanego poziomu Arek przewyższył ponad połowę konkurentów – laureatów etapów wojewódzkich. Aby móc rywalizować w części praktycznej zabrakło zaledwie 2 punktów. W finałowej dziesiątce znalazła się uczennica technikum rolniczego a resztę stanowili młodzi producenci rolni z wykształceniem wyższym. Łączna pula nagród, która trafiła do finałowej dziesiątki wyniosła ponad 100 000 zł. Arkowi gratulujemy i dziękujemy za dobre reprezentowanie naszej szkoły w ogólnopolskim konkursie.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook