Uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Janowie

4  lutego 2024 roku odbyło się wyjątkowe wydarzenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie w woj. podlaskim . Nabożeństwem w kościele w Janowie, a następnie przemarszem pod siedzibę remizy OSP w Janowie odbyło się poświęcenie i przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P450B4X4HZ XT. W uroczystościach wzięli udział m.in.: członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Wiesława Burnos, , starosta sokólski Piotr Rećko, radny wojewódzki Paweł Wnukowski, lokalni samorządowcy mieszkańcy gminy Janów, darczyńcy, radni Rady Gminy Janów oraz  dyrektor ZSCKR w Janowie Sylwia Sadłowska .

Doposażenie jednostki OSP w Janowie w nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy pozwoli na podniesienie stanu gotowości operacyjno-technicznej. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Janów oraz powiatu sokólskiego.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook