Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie informuje, iż realizuje projekt pt. Mobilność kadry Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.

W ramach projektu nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-000054180

Sektor: Kształcenia i Szkolenia Zawodowego  w dniach 22.01.24 r. –  03.02.2024 r.  6 nauczycieli ZSCKR w Janowie zrealizuje staże zawodowe w Grecji w miejscowości Thessaloniki .

Wszystkim zakwalifikowanym do mobilności nauczycielom gratulujemy i życzymy dobrych wrażeń, wymiany doświadczeń, wymiany dobrych praktyk oraz poznanie metodyki pracy greckiego systemu edukacji zawodowej!

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook