W związku z publikacją w dniu 22.01.2024 r. wstępnej informacji o wynikach egzaminu zawodowego z części pisemnej przeprowadzanej na komputerze,  informujemy, że wyniki będą dostępne w portalu zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

 Uprzejmie przypominamy, że zdający, aby móc się zalogować do portalu musi znać swój login i hasło.

Jeżeli zdający nie zna loginu lub hasła to może zresetować hasło podając swój PESEL. Nowy link aktywacyjny zostanie przesłany na adres e-mail szkoły przypisany do zdającego w systemie SIOEPKZ.

Zwracamy uwagę, że w przypadku nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail zdającego w systemie SIOEPKZ – zdający, aby móc zresetować hasło będzie musiał zwrócić się do sekretariatu szkoły o przekazanie kodu aktywacyjnego.

Zapraszamy do kontaktu dnia 23.01.2024 r. (wtorek) z sekretariatem szkoły. Dzień 22.01.2024 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników szkoły.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook