Trwa  nabór uczniów na wyjazdy do Pronaru i Samaszu.

W  ramach projektu „ZSCKR  w Janowie kuźnią specjalistów”” realizowanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej młodzieży, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki  ogłaszamy nabór na  dwa wyjazdy do :

SAMASZ-u w Zabłudowie – w dniu 30.11.2023 (zwiedzanie od g.10:00)

PRONAR-u w Siemiatyczach – w dniu 22.11.2023 (zwiedzanie od g.10:00)

Wyjazd autokarem, który podstawiony będzie na parkingu ZSCKR w Janowie.

 

 

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook