W dniu dzisiejszym 04.09.2023, na hali sportowej przy ZSCKR w Janowie, miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2023/24.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandaru Szkoły, po którym odśpiewany został Hymn Państwowy. Dyrektor Zespołu Szkół, Pani Sylwia Anna Sadłowska przywitała zaproszonych gości, uczniów, nauczycieli oraz rodziców, a następnie odczytała listy specjalne z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Roberta Telusa, Ministra Edukacji i Nauki, Pana Przemysława Czarnka oraz Posła na Sejm i Sekretarza Stanu, Pana Jarosława Zielińskiego.
W słowach skierowanych do zebranych, Pani Dyrektor podkreśliła, że nadchodzący nowy rok szkolny będzie pełen wyzwań, ale także i nowych nadziei. Wyraziła nadzieję, że czas wakacji przysporzył obecnym siły i energii do działania. Zebranym uczniom, Pani Dyrektor życzyła satysfakcji z nauki, odnalezienia siebie i zdobycia najlepszego zawodu z możliwych. Jednocześnie zapewniając, że szkoła będzie ich zawsze wspierać i pomoże w ich prawidłowym ukierunkowaniu. Nauczycielom oraz pracownikom szkoły, Pani Dyrektor życzyła twórczości, entuzjazmu, zaangażowania, a także wsparcia i pomocy. Zapewniła, że dzięki wspólnemu wysiłkowi i działaniu, będziemy kreować naszą placówkę jako szkołę przyszłości oraz marzeń.
Specjalne podziękowanie za wsparcie dla naszej społeczności zostało złożone Pani Marszałek Województwa Podlaskiego, Wiesławie Burnos. Pani Marszałek również przyłączyła się do życzeń dla uczniów, mówiąc aby wyznaczyli sobie w życiu szlak, którym nikt wcześniej nie podążał, a także aby to co jest niemożliwe, stało się dla nich możliwe.
Pani Marszałek wręczyła także nagrody piątce uczniów, którzy w okresie wakacyjnym wykazali się szczególnym zaangażowaniem w w życie szkoły.
W dalszej części uroczystości, ksiądz proboszcz parafii Św. Jerzego w Janowie, Stanisław Chim życzył zebranym uczniom, żeby nowym roku szkolnym byli równie pilnymi uczniami, jak uczniowie Chrystusa, a nauczycielom, żeby byli równie dobrymi nauczycielami, jak Pan Jezus.
Po apelu uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas, gdzie zostały im przekazane dalsze informacje związane z rozpoczęciem nauki.
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook