Narodowe Czytanie to nie tylko lektura, ale także okazja do podzielenia się swoimi przemyśleniami i emocjami. To również sposób na podkreślenie naszej tożsamości kulturowej i narodowej. Wydarzenie zorganizowane w dniu 08.09 przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystki w Janowie było świetną okazją do integracji z lokalną społecznością.

Narodowe Czytanie jest inicjatywą, która ma na celu promowanie czytelnictwa oraz budowanie więzi narodowej poprzez wspólne czytanie ważnych dzieł literatury polskiej. “Nad Niemnem” to jedno z tych dzieł, które nie tylko zachwyciło nas swoją literacką wartością, ale także pozwoliło zrozumieć czas i obyczaje panujące w epoce, w której rozgrywa się akcja powieści. W dniach 05-08. 09 uczniowie odczytywali fragmenty powieści przez szkolny radiowęzeł. Wydarzeniu towarzyszył konkurs plastyczny na najpiękniejszą okładkę “Nad Niemnem”.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook