27.04.23 r. uczestniczyliśmy w Gali otwierającej projekt Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie, nad którym patronat honorowy objął Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki.

Pobudzenie aktywności młodzieży i wspieranie oddolnych inicjatyw tej grupy społecznej – to główne założenia pierwszej edycji projektu Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie. W jego ramach organizowane są dwa konkursy na mikrodotacje. O szczegółach przedsięwzięcia mówiono podczas czwartkowej gali, w której wziął udział marszałek Artur Kosicki.

– Cieszę się z powstającychtegotypuprzedsięwzięć,któreaktywizująmłodeosoby.Dziękitemuprojektowizostanązrealizowaneróżnegorodzajuwspaniałepomysły.Dziękuję organizatorom za pracę, którą wkładają w tę inicjatywę– powiedział marszałek.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook