Pod koniec kwietnia na zajęciach praktycznych uczniowie ZS CKR w Janowie wysieli nasiona przeznaczone na łąkę kwietną. Po więcej informacji odnośnie akcji “Zasiej łąkę kwietną z MRiRW” odsyłamy do poniższych linków:
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook