W ramach realizowanego projektu „ZSCKR w Janowie kuźnią specjalistów” RPPD.03.03.01-20-0250/19 Poddziałanie 3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podlaskiego na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski zaakceptował zmiany w projekcie, tym samym zwiększając środki na realizację szkoleń i kursów dla uczniów oraz na zakup pomocy dydaktycznych.

Uczniowie Technikum będą mogli wziąć udział w  kursie prawo jazdy kat. B, w kursie na  koparko-ładowarki, kursie Kuchni wegetariańska, kursie  Desery talerzowe, kursie Sushi.

Ponadto przyszli maturzyści wezmą udział w zajęciach dodatkowych przygotowujących do matury z matematyki, języka polskiego oraz języka angielskiego.

Dodatkowa grupa 9 uczniów Technikum zrealizuje staże zawodowe u pracodawcy w okresie wakacyjnym.

Zostanie zakupiony nowy samochód osobowy do nauki jazdy oraz wyposażenie do pracowni technologii żywienia.

Wartość projektu zwiększy się do 1 379 381,71 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podlaskiego na lata 2014-2020

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook