Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie przystąpił do organizowanej przez MRiRW akcji o charakterze edukacyjnym , w ramach której otrzymaliśmy nasiona kwietnej łąki. Spośród 150 szkół  nasza szkoła znalazła się na 99 miejscu.Już powoli przygotowujemy się do przygotowania miejsca pod zasiew nasion. Kwietna łąka pozwoli żywić pszczoły, które mamy w naszej pasiece oraz pozwoli stworzyć odpowiednie warunki owadom zapylającym.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk w pierwszy Dzień Wiosny zasiał  łąkę kwietną z dziećmi z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poświętnem koło Wołomina. Wydarzenie to było częścią akcji edukacyjnej pn. Zasiej łąkę kwietną z MRiRW.

Akcja edukacyjna

Akcja Zasiej łąkę kwietną z MRiRW jest to przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym, skierowane do szkół i przedszkoli. Placówki, które się zgłosiły do udziału w akcji, mogły otrzymać mieszankę nasion do zasiania łąki kwietnej. Taka łąka jest dla dzieci,młodzieży doskonałym miejscem obserwacji przyrody.

Akcja Zasiej łąkę kwietną z MRiRW cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – zgłosiło się do niej ponad 400 placówek. Zgodnie z regulaminem opakowania nasion trafiły do 150 z nich, ich lista znajduje się na stronie Ministerstwa. Decydował termin zgłoszenia.

Pomoc dla pszczelarstwa

– W dzisiejszych czasach coraz mniej jest naturalnych kwiatów. Wobec tego pszczoły nie mają się gdzie pożywić i taka łąka będzie do tego świetnym miejscem – zauważył wicepremier Kowalczyk.

– Pszczoły to bardzo ważne owady w ekosystemie i dlatego na te łąki patrzymy m.in. pod kątem wsparcia dla hodowców pszczół. Pamiętajmy, że owady te są miernikiem dobrego stanu przyrody – dodał szef resortu rolnictwa.

Wicepremier przypomniał o formach wsparcia pszczelarstwa. Od 3 do 18 kwietnia 2023 r. będzie nabór wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na wsparcie dla hodowców pszczół – na inwestycje, na walkę z chorobami, na materiał genetyczny, na zakup nowych matek pszczelich, żeby hodowla pszczół się rozwijała. Jest także wsparcie krajowe na przezimowanie rodziny pszczelej, które powiększyliśmy od ubiegłego roku 2,5 razy – z 20 do 50 złotych na rodzinę pszczelą.

– Wszystko po to, aby było jak najwięcej pszczół. Pszczoły nie tylko dają miód, ale przede wszystkim są niezbędne przy zapylaniu i tworzeniu plonów – zaznaczył minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Wsparcie bioretencji

Łąka kwietna wpływa dodatnio na bilans wód gruntowych. System korzeniowy roślin składających się na łąkę kwietną wiąże wodę deszczową w glebie. Rośliny te mają nawet 25 razy głębsze korzenie i lepszą zdolność wchłaniania wody niż trawnik.

Dla bioróżnorodności

Kolejną zaletą łąki kwietnej jest wsparcie bioróżnorodności. Może ją tworzyć nawet 60 gatunków różnych roślin, czyli zdecydowanie więcej, niż tworzy trawnik.

Jest ona także schronieniem nawet dla 300 gatunków zwierząt: małych ssaków, gadów, płazów, owadów oraz zapylaczy, w tym pszczół.

Oszczędność czasu

Szef resortu rolnictwa zauważył, że takie rozwiązanie świetnie zastępuje trawnik i jest od niego łatwiejsze w utrzymaniu.

– Takiej łąki nie trzeba kosić za często, co najwyżej raz lub dwa razy do roku – poinformował wicepremier Kowalczyk.

Łąki kwietnej nie trzeba nawozić. Jest ona także suszoodporna i praktycznie nie wymaga dodatkowego podlewania.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook