W ramach zajęć praktycznych z chowu i hodowli zwierząt oraz rozrodu i inseminacji uczniowie technikum weterynaryjnego zapoznali się z organizacją pracy przy hodowli koni, pod okiem fachowca z Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni. W trakcie dyskusji zapoznano uczniów z kwestiami żywienia zwierząt, organizacji rozrodu i zabiegami pielęgnacyjnymi.

Dziękujemy Pani Joannie Maksimowskiej – Moroz za współpracę.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook