W związku z osiągnięciem wysokich wyników w nauce w roku szkolnym 2021/2022 Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk dnia 02 stycznia 2023 roku przyznał nagrodę pieniężną uczniowi Radosławowi Chorążemu.

Gratulujemy!

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook