W dniu 25 lipca 2022 roku odbyły się obchody 102 rocznicy Bitwy pod Janowem.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą z udziałem pocztów sztandarowych oraz delegacji gości w Kościele św. Jerzego w Janowie. Po mszy delegacje sztandarowe wraz z pocztem sztandarowym naszej szkoły, panią dyrektor ZSCKR w Janowie Sylwią Sadłowską oraz nauczycielem Bogusławem Zarzeckim udali się na  obchody rocznicowe przy pomniku Bitwy Janowskiej w Kizielanach, gdzie złożono kwiaty i oddano hołd poległym za Ojczyznę.

Uroczystość rocznicowa przy pomniku Bitwy Janowskiej w Kizielanach zorganizowana została zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej, która składała się z kompanii honorowej z pocztem Chorągwi WP oraz posterunku honorowego.

Na zakończenie odbył się apel poległych, a żołnierze z 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego oddali salwę honorową.

 

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook