Miło nam poinformować uczniów, rodziców i nauczycieli, iż:

NARODOWA AGENCJAPROGRAMU ERASMUS+

I EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI
przyznała

ZSCKR w JANOWIE

Dofinansowanie środków finansowych

jako instytucji akredytowanej, która złożyła wniosek o budżet w ramach

AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+

o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000054180/ Numer akredytacji  2020-1-PL01-KA120-VET-096265 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w
Janowie Białostocka 22 16-130 Janów

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook