7 czerwca 2022 roku grupa uczniów kształcących się w Technikum im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Zespole Szkół CKR Janowie na kierunkach technik żywienia i usług gastronomicznychtechnik weterynarii i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w ramach udziału w projekcie Erasmus+ miała okazję zwiedzić Thessalonik. W ramach wyjazdu nasi uczniowie wraz z opiekunami mogli zobaczyć i zwiedzić zabytki oraz urokliwe miejsca tego drugiego pod względem wielkości miasta w Grecji.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook