Uczniowie Zespołu Szkół CKR w Janowie w ramach projektu Erasmus+ wyjechali na praktyki zawodowe do Grecji. Zatrzymali się w Platamonas w hotelu Olimus Thea, w którym także grupa naszych uczniów kształcących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych realizuje praktyki. Praktyki w Grecji realizują także uczniowie kształcący się na kierunku technik weterynarii technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook