• 24 stycznia – 6 lutego 2022 roku w tym terminie ferie zimowe mają województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie
Telefon: tel/fax 857216216
16-130 Janów
ul. Białostocka 22

Facebook